Kompanzasyon devresi


Bir devreye ait aktif, reaktif ve görünür güçler arasındaki bağıntılar empedans kavramında olduğu gibi bir dik üçgen yardımı ile bulunabilir. Endüktif ve kapasitif yüklerde . Devrede C yokken, endüktif yükün çektiği aktif güç P ve güç katsayısı cos(θ1) olsun. Yani devreye kondansatör bağlansa da, yükün aynı Iy akımı ve aynı aktif gücü çekmesidir. Bunun nedeni kaynağa paralel .

Elektrik enerjisinin santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımı yapılırken, santralle tüketici. Kompanzasyon Niçin Gereklidir? Bu kayıplar yok edilirse transformatör daha fazla motoru besleyecek bir kapasiteye sahip olacak, devre açıcı kapayıcı şalterler (disjonktörler) büyük . Devrede ortalama değeri sıfır olan güce reaktif güç adı verilir. Ortalama değeri sıfır olduğu için yararlı bir iş görmez.

Alıcı, çeyrek periyotta sistemden enerji alır ikinci çeyrek periyotta ise aldığı gücü yeniden şebekeye geri . Gelişmekte olan sanayimize bağlı olarak günümüzde talep edilen elektrik enerjisinde ciddi miktarlarda artış gözlenmektedir. Mevcut iletim hatların yüksek verimle daha fazla aktif güç iletilmesini sağlamak için yeni ve.

Vektör diyagramında görüldüğü gibi kondansatör bağlanmadan önceki cosφdeğeri daha küçük ve görünür güç (S1) daha büyüktür. Bu da şebekeden daha az güç ve akım . Kondansatör eklendiğinde ise cosφbüyüyerek görünür güç (S2) azalmıştır. Aynı sistemin öncelikle kompanze edilmemiş ve sonra kompanze edilmiş hali karşılaştırıldığında ise çekilen akımın değişmediği, ancak aktif gücün arttığı görülür. Bu derste kompanzasyonla ilgili örnek soru çözümü yapılmıştır. Bu kavramları sade ve anlaşılabilir bir biçimde ele alalım.

Akım trafosu ya da akım trasnformatörü olarak adlandırılan bu cihaz sayesinde kompanzasyon panosunuda devreden geçen primer akım istenilen düzeye düşürülerek, düşürülen bu akımla sekonder devreye bağlı olan reaktif güç kontrol rolesine, multimetreye, ampermetreye ve varsa cosinüsfimetreye . YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. STATİK REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU. VE TASARRUF DEVRESİ TASARLANMASI. Fatih BAŞÇİFTÇİ Ömer Faruk HATAY 2. XFluoresant Uygulama Tesisatı.

Adi Anahtar Uygulama Devresi. Plc İle Asenkron Motorun Kesik Çalıştırılması. Bu tüm sistemlerde olması istenen bir durumdur.

Reaktif güç kontrol rölesi örnekleri. Kapasitif akım ile cosφ açısının küçülmesi . AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON. Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması ve kurulmuş olan enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması yönünde çalışmaların . Termokuplların termoelektrik-fiziksel özellikleri nedeniyle, cihaz klemensine bağlandıkları noktanın sıcaklığına oranlı, eksik mV değeri üretirler.

Cihaz içinde ortam sıcaklık kompanzasyon devresi , ortam sıcaklığına oranlı mV değeri üreterek, termokuplun klemense bağlandığı noktada bu değeri termokupl . Not : Yukarıdaki şemada birinci kademe daha çok devreye gireceğinden 25A yerine 32A kontaktör seçilmiştir.


Sorry, comments are closed!