Kompanzasyon akım trafosu seçimi

Bu yüzden kompanzasyon panosu dizayn ederken Reaktif Röle seçimi akım trafosu seçimi yaparkende Kullanmış olduğun Reaktif Rölenin büyük önemi vardır. Aynı şekilde kullanacağın Kondansatör kontaktör ve sigortanında büyük önemi olduğu gibi. Akım trafosu ve kondansatör seçimi Örnek bir kompanzasyon hesabı?

Benzer – İyi bir kompanzasyon yapabilmenin iki önemli koşulu gereken kondansatör gücünün dikkatli saptanması ve kondansatör adımları ile akım trafosunun doğru seçimidir. Aşağıda bu değerlerin doğru seçimi için pratik bir yöntem bir örnek ile açıklanmıştır.

A geçerken akım trafosunda 0. A kadar inilmesi gerekli. A x = 35kVAR ( en düşük yükü kompanze edebilmek için gerekli kademe. Değeri ). Genelde en hassas, en güçlü trafoyu seçme gibi yanlış bir uygulama vardır. Akım gerilim arasındaki açı (Cosφ).

Bazı açıların sinüs ve cosinüs değerleri. Tabloda görüldüğü gibi açı büyüdükçe (Cosφ) değeri küçülür.

Açı küçüldükçe cosφ değeri büyür. Tablolardan faydalanarak . Bazı reaktif güç kontrol röleleri üç fazla beslenmekte üç adet akım trafosu ile çalışmaktadır. Kompanzasyon Kondansatör Hesabı.

Her bir kondansatör yada kondansatör grubu için sigorta ve kontaktör seçimi yapalım. Akım hesaplanır ve bir üst norm akım trafosu primer değeri seçilir. Projede trafonun boşta çalışması da düşünülerek sabit kompanzasyon yapılmıştır. Merkezî kompanzasyonun kolon şemasına ilişkin örnek çizim.

Reaktif güç kontrol rölesi için akım trafosunun seçimi. Ayrıca güç faktörü de bir veya bire. Bir binanı kurulu aktif gücü 10. KVAr kapasite kullanmaliyiz. Akim trafo oranina göre kullanilabilinecek minimum . Güç Faktörünün düzeltilmesinin faydaları.

Hesaplanan reaktif enerjinin karşılığı kondansatör trafo çıkışına reaktif röle akım trafolarından önce ve Ana şalterden önce takılır!

Böylece şalterin açık olduğu durumlarda da trafonun kompanzasyonu sağlanmış olur. VARko-1XX ve VARko-3XX reaktif güç kontrol röleleri, sadece trifaze kondansatörler ile kompanzasyon yapacakları için, tüm kademeler trifaze kondansatörlerden. Entes Elektronik enerji kompazasyon ürünleri. Otomatik çalışmamodunda.

Akım Trafosu Primer değer ayarı yapılabilir. SET tuşuna sn süreye baslarak . Reaktíf güç için bir ölçek olan (l) açısına faz açısı ve bunun cosinüsüne Güç. Formülü ile hesaplanan değere uygun seçilir.

Kontaktör Seçimi : Kondansatörleri besleyecek olan.