Kodlama nedir vikipedi


Haber ve bilgiler gönderilirken iletişimde kolaylık sağlamak amacıyla bazen, mesajda kullanılan harf, sözcük ya da sözcük grupları belirli bir kurala göre başka simgelerle değiştirilir. Bu amaçla kullanılan simgeler sistemine kod denir. Toplam alt kategoriden tanesi burada bulunmaktadır. Alfabeler (K, M).

Coğrafya kodları (K, M). Karakter kümeleri (K, M). Gray kodunda sadece tek bit değiştiğinden, ve binary sayı olduğundan, gray kodunda bu hata ortadan kaldırılmıştır. Kodlama kuramı (K, M) . Gray kodunun sıralaması zor olduğundan bitten büyük sayılarda çok kullanışlı değildir. Karnaugh Diyagramı yönteminde Gray kodu kullanılır.

Kod çözücü, temel olarak kodlanmış verinin ilk halini tekrar elde etmek için kullanılmaktadır. Sayısal elektronikte kod çözücülerin basit mantığı, kodlanmış çoklu giriş kod çözücüye verilmekte ve çıkış olarak da farklı şekilde kodlanmış çoklu çıkış alınmaktadır. Bu kod çözcülere örnek, ikili kodlu onluk kod çözücülerdir ve . Vikipedi , özgür ansiklopedi. Bu işlem her özel sembole ya da yapıya bir bit dizgisinin atanmasıyla yapılır. Kod dizgisi 2farklı değer alır dolayısıyla bu değerler çeşitli varyasyonlarda.

Kaynak kodu (İngilizce: source code), herhangi bir yazılımın işlenip makina diline çevrilmeden önce insanların okuyup üzerinde çalışabildiği programlama diliyle ya da Assemblyle yazılmış halinin bir IDEde açılabilen ya da derlenebilen çalışabilir kaynak kod dosyalarının tümü. Kâr amaçlı kuruluşlar ekseriyetle ürünlerinin . QR kodu adını İngilizce Çabuk Tepki (Quick Response) kelimelerinin baş harflerinden alır. Mobil cihazların kameralarından okutulabilen özel matriks barkod (veya iki boyutlu barkod) türüdür. Japon Denso firmasına patentlidir. Kod genellikle kare beyaz fon üzerinde siyah motiflerden oluşur.

Genetik kod , genetik malzemede (DNA veya RNA dizilerinde) kodlanmış bilginin canlı hücreler tarafından proteinlere (amino asit dizilerine) çevrilmesini sağlayan kurallar kümesidir. Bu kod noktaları iki tabanına dönüştürülürken doğrudan taban dönüşümü yapılmak yerine çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Her kod noktası ile 1. Bu yöntemlerin her biri ayrı birer karakter kodlama biçimi . Kod noktası düzlemleri ve blokları bölümüne geç – BMP düzleminde bulunan tüm kod noktaları UTF-kodlamasında tek kod birimiyle ve UTF-kodlamasında da değişken uzunlukta kod birimleriyle (bir, iki veya üç) kodlanabilir.

Diyelim ki gürültülü komünikasyon kanalında veri iletmek istiyoruz. Huffman Kodu, Bilgisayar biliminde, veri sıkıştırması için kullanılan, bir entropi kodlama algoritmasıdır. Sözde kod , bilgisayar bilimleri alanında algoritmalar ve programlar oluşturulurken ve aktarılırken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak anlatımlardır.

Programın yapısının ve çalışma mantığının yüksek seviyeli bir biçimde, gerektiği yerde doğrudan doğal dil cümleleriyle, . ANSI tarafından standart olarak sunulmuştur. Bir metnin önceden belirlenmiş simgeler dizisine göre işaretlenmesi. Gizli haberleşmede kullanılan kodlar, çeşitli şifreleri oluşturur. Morse” alfabesi, bir kodlama sistemidir. Havacılıkta çeşitli kodlamalar yapılır.

Bilgisayarlarda da çeşitli bilgilerin depolanması ya da matematiksel işlemler . Viki biçimlendirme dilini hem de Viki ile çalışma . Ogg Vorbis formatı patent yükümlülüğü gewtirmez ve MPformatına göre daha kaliteli ses sunar. Konuşmayı kodlamak için düşük bit oranlarında bile rekabetçidir, HE-ACC formatından daha iyi ses sunar.


Sorry, comments are closed!