Kimyasal semboller ve anlamları

HASSASLAŞTIRICI Soluma ile hassaslaştırıcı, Xn. Tehlike semboller , özel sembollerdir. Semboller nasıl bir tehlike olduğu hakkında bilgi verir.

Bu işaretler ürünün kimyasal açıdan . Alınacak Önlemler: Xi sembolüne sahip kimyasal malzemelerin göz ve cilt ile temas etmemeleri sağlanmalı ve buharları solunmamalıdır.

Yükseltgeyici madde (O). Tahriş edici madde (Xi). Kolay alev alıcı madde (F). Aşındırıcı (korozif) madde (C).

Bu Sembol , Maddenin alev ve ısı etkisiyle şoka veya sürtünmeye maruz kaldığında patlayabileceği anlamına gelir. Gözler için tehlike olduğunu gösteren bu uyarı işareti görül- düğünde koruyucu gözlük takılmalıdır. CLP, kimyasal maddeler ve karışımların Avrupa Birliği Sınıflandırma, Etiketlendirme ve Paketleme ( Classification, Labeling and.

Packaging) Sisteminin, Birleşmiş Milletler Global.

Bu tehlike piktogramı için mevcut sembol. HAVA SALDIRILARI (SĠVĠL SAVUNMA). Dur, kapat, düzneği acil durdur,. Kimyasalların Taşınmalarına Yönelik Temel Noktalar. SEMBOLLER VE ANLAMLARI.

Yanabilir, tutuşabilir ürün içermektedir. Patlayıcı ürün içermektedir. Aşırı şekilde yanabilir, tutuşabilir ürün içermektedir. Oksitleyici ürün içermektedir. Tutuşturucu, yanmayı kolaylaştıran oksijen vb.

Bunların sembol ve formüllerle gösterilmesine de kimyasal denklem denir. GHS) gereği kırmızı-beyaz, elmas şeklindeki uyarılar şek- linde görülmektedir. Laboratuvarlarda farklı alan ve uygulamalara özgü farklı tehlikeler söz konusudur.

Talimat vermek üzere farklı renklerde semboller kullanılır. Geometrik şekil, resim, sembol , piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhayı,. Ek bilgi levhası : Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı,.

Güvenlik rengi : Özel bir güvenlik anlamı. KESİCİ CİSİMLER GÜVENLİĞİ. Sembol hakkında detaylı bilgi.

Sembol Bir gayeyi, bir fikri ifade eden ve ortak bir anlamı olan harf, kelime, bitki ve şekil. Matematik ilminde bazı varlıkları belirtmek için kullanılan harflerle kimyada elementlerin kısa bir şekilde tanıtılması gayesiyle , kabul edilen harf topluluklarına da “ sembol ” ismi verilmektedir. Bu sembol , gözler için tehlike olduğunu gösterir. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser .