Kapasitif ceza nasıl önlenir


Kompanzasyona Giriş, Kompanzasyon Nedir? Eskiden bu kadar fazla kapasitif yüklenmiyordu. Elektrik devresinde bulunan kapasitif yükün oluşturduğu reaktif gücün sonucunda kapasitif ceza ve reaktif ceza faturalandırılır. TL Pano üzerindeki gösterge 0. Kapasitif cezanın önlenmesi amacıyla kurulacak kompanzasyon sisteminde sistemin kullandığı kapasitif yükü dengeleyecek büyüklükte .

MEKANİK Mİ OLDUĞUNU TESPİT ETMEK EĞER MEKANİK İSE YAPMANIZ GEREKEN . Endüktif yükünüze paralel olarak kondansatör kullanıp (otomatik olarak) faz kaymasını kompanze ederseniz, harcadığınız enerji kadar . Aşırı yüklenmelerin ve gerilim düşmelerinin önlenmesi ve şebekeden en verimli bir şekilde yararlanılması için, reaktif yüklerin meydana geldiği . Elektirik şebekesine bağlanan cihazlar aktif iş yapan gücün yanında reaktif güç de çeker. Endüktif reaktif enerji tüketimini aktif enerji tüketimine bölerek endüktif reaktif oranı, Kapasitif reaktif enerji tüketimini aktif enerji tüketimine bölerek kapasitif reaktif oranı bulursunuz. REAKTİF VE KAPASİTİF CEZA NEDİR. Bulduğunuz oran yukarıda belirtilen ceza sınırlarını aşıorsa tüketilen reaktif enerjinin tamamı tarifede belirtilen bedel üzerinde faturalandırılır.

Bu konuda merak ettiğiniz bilgiler ve reaktif ceza ödemek istemiyorsanız sayfamızı ziyaret ediniz.

Neden reaktif ceza ödüyoruz? Faturalarımıza yansıması ise reaktif bedel olarak görünmektedir. Reaktif Ceza Bedeli nedir?

Faturanız da aktif sütunun dışındaki endüktif ve kapasitif sütunlarında bedel görüyorsanız bu size kesilen ceza miktarını temsil ediyor. Yukarıda yer alan “Aktif Tutarı Yazın“, “Endüktif Tutarı Yazın“, “ Kapasitif Tutarı yazın” bölümlerine tıklayarak kendi elektrik faturanızda yer alan değerleri yazarak. Cezaya girdiğimi nasıl öğrenebilirim? Ceza kulağa çok hoş gelmediği için endüstrimiz buna reaktif bedel demeyi tercih ediyor.

Sonuçta bu ceza faturaya yansıyor ve hem milli kaynaklarımızın tüketilmesine neden oluyor, hem . Enerji sisteminin, sisteme bağlı bulunan araç-gereç ve makinelerin verimini ve ömrünü azaltır, 3. Sisteme daha az aktif enerji gücü akışına neden olur 4. Tüketicilerin normal olarak şebekeden çektikleri endüktif gücün kapasitif yük çekmek suretiyle özel bir reaktif güç üreticisi tarafından. Yürürlükteki yasa kapsamındaki ceza ödenmez, b). Jeneratörlerin, transformatörlerin ve enerji iletim . Bu nedenle, aşırı yüklenmeler ve gerilim düşmelerinin önlenmesi için, kompanzasyon neden gereklidir?

Aksi halde işletme ceza faturası ödemek ile yükümlüdür. Mesken abonelerine, tek fazla .

Ceza limitlerinin endüktif ve kapasitif yönde istenilen değerlere birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmesi. Aktif, endüktif ve kapasitif enerjiyi her faz için ayrı ayrı ve üç fazın toplamı olarak kaydetme olanağı. Endüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±derecelik fazı kayar.

Bu sınır aşılırsa, sisteme verilen reaktif ( kapasitif sayaçta ölçülen değer) enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.


Sorry, comments are closed!