Jeneratör bakım teknik şartnamesi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ana hizmet binasında yer alan adet jeneratörün yıllık periyodik bakımı ve arıza durumunda onarım hizmeti yapılması işidir. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE PERİYODİK BAKIM. Yüklenici I İdare ile karşılıklı “ Jeneratör Bakım Şartnamesi °°ni imzalayan firma. Bakım sırasında idarenin görevlendirdiği bir teknik.

Beypazarı Devlet Hastanesi.

PERİYoDİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Konu: Üniversitemiz ve bağlı birimlerdeki ekli listede güç, marka tipleri belirtilmiş olan. Jeneratör sistemlerinin ( yedek parça hariç) yıllık bakım yapılması işini kapsamaktadır. Firma sistemi çalışır . YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ. Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Van ili Kamu Hastaneler Birliği İl Genel.

Otomatik devreye girme tertibatlı dizel jeneratör grubu aşağıdaki maddelerde belirtilen teknik özellikleri sağlayacak şekilde. Bakım kapıları ,kilitlenebilir özellikte her iki yanda -adet ve arka ve önde adet kapı. ONARIM TEKNIK ŞARTNAMESI.

Kontrol panosu şaseye montajlı . KAPSABu teknik şartname mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait otel binası için satın alınacak olan ve şebeke elektrik. Teklif edilecek jeneratör , kabin içerisinde olacak. Kabin, teknik elemanının bakım onarımına engel olmayacak şekilde imal edilmiş olacak.

Ses seviyesi metre mesafede ~ dBA yı geçmeyecek. Ses izolasyonu için kabin kenarları yanmaz süngerle yalıtımı yapılmış olacak. KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI 56. GARANTİ ve BAKIM SÖZLEŞMESİ 56.

TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 58. SİSTEMİN GENEL TANIMI 58. Satın alınacak jeneratör gerekli teçhizatı ile birlikte kaynaklı imal . KVA DİZEL ELEKTROJEN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ.

Jeneratör seti üreticisinin veya Türkiye temsilcisinin, kendi bünyesinde jeneratör bakım ve onarımı yapabilecek servisinin . ADANA İL sAÇLIK MÜDÜRLÜĞÜ vE BAĞLI BİRİMLERİNDE KURULU.