Işletme topraklaması


Elektrik tesislerinde işletme akım devresine ait bir noktanın topraklanması işlemine işletme topraklaması denir. Tesislerin ve cihazların normal işletmeleri için bu topraklama gereklidir. Alçak gerilim şebekelerinde, trafoların sıfır noktalarının , doğru akım tesislerinde bir kutbun veya orta iletkenin topraklanması.

Enerji nakil hatlarının ve şebeke hatlarının nötr iletkenleri – Genaratör ve trafoların yıldız noktaları . Benzer – Öncelikle şunu söyleyeyim. Ama özellikle hastanelerde tercih edilen yegane sistem budur.

IT tipi topraklama da trafonun nötrü topraktan izoledir yani işletme topraklaması yoktur. Peki o zaman derdimiz ne . Trafo yıldız noktasından gelen nötr ile topraklama barası sadece AG panosunda birleştirilir. Nötr hem trafo üzerinden hem de AG panosundan ve hem de AG havai hatlarda branşman son direklerinde işletme topraklaması özelliğinde . Koruma topraklaması: İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için, işletme akım devresinde bulunmayan iletken bir bölümün topraklanmasıdır.

Bu topraklama iki şekilde yapılabilir:. Fakat bu priz çeşidi çok sık bulunmamakta, bunun da altında yine topraklamaya yeterli önemin verilmemesi yatmakta. Bunun için işletme akım devresine ait olmayan, fakat bir hata hâlinde gerilim altında kalabilen ve insanların temas edebileceği bütün cihaz ve tesis elemanlarının madeni kısımları, topraklama iletkeni üzerinden bir . Gerek Çalışma Bakanlığı Müfettişlerinin gerekse TSE yetkililerinin ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince sizden istedikleri muayene ve ölçümleri .

Yüksek Gerilim Direği Koruma İletkenini Çekme. Enerji dağıtımında, yüksek gerilimi (YG) kullanacak şekilde, alçak gerilime çeviren trafoların sekonder kısmındaki yıldız . Topraklamanın amaca göre sınıflandırılması. Bunlar da hoşunuza gidebilir. Akım Taşıma Kapasitelerini Değiştirme Faktörleri Nasıl Kullanılır?

Aktif bölümlerin ve sıfıt iletkenin topraklanmasına işletme topraklaması denilir. Dirençli işletme topraklaması : Omik, endüktif ya da kapasitif bir direnç üzerinden . Koruma topraklaması, işletme topraklaması ,fonksiyon topraklaması,topraklama nedir,topraklama çeşitleri,topraklama hattı çekmek,topraklama hatları ile ilgili. Elektrik sistemlerine nötr bağlantısını eklemek için topraklama trafosu eklemek en uygun çözümdür.

Nötr bağlantısı bulunmayan, üçgen veya yıldız noktası yalıtılmış sistemlerde arızanın hangi fiderden geldiğini bulmak oldukça zordur. Faz-toprak arızasının oluştuğu bir sistemde eğer arıza temizlenmezse faz-faz arızaları . Bir yalıtım hatasında elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara ya da topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır. Fonksiyon topraklamasının etki şekli: Dönüş hattı olarak toprağa kullanan iletişim tesislerinin çalışabilmesi için yapılan işletme topraklamasına FONKSİYON TOPRAKLAMASI denir.

Raylı sistem topraklaması, parafudrların topraklaması da bu sınıf içinde düşünülmektedir. Paratoner Tesisatı kontrol,ölçüm ve raporlanması için . Sadece büyük harflerle yazdığınızı doğru kabul ediyorum. Daha doğrusu bu ölçümün neden ve nasıl yapılması gerektiğini bilen sonuçlarının nasıl değerlendirilmesini bilen çok çok az mühendis var maalesef. OG Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kumanda Tesisi.

Böylece sistemde, toprağa karşı oluşacak gerilimin belirli değerleri aşmamasına.

Böyle bir durumda topraklama tesisatı elektrikli cihaz üzerindeki birikmiş akımı toprağa iletecek ve cihazın doğru çalışmasını sağlayacaktır.


Sorry, comments are closed!