Işletme projesi


NOT 1: İşletme projesinde gider ve gelirleri genel açıdan göstermek kadar dairelere ne kadar hangi aylarda düştüğünü yazmak (farklı özellikteki daireler varsa hepsine düşen miktarları göstermek) problemleri önlemek açısından çok önemlidir. Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi giderleri ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için . YILI İŞLETME PROJESİ ………………. Kat mülkiyeti kanununun 37. ORTAK GİDERLERE ait hesaplamalar ve . Bütçe çalışması çok markalı .

APARTMANI ………-……… DÖNEMİ İŞLETME PROJESİDİR. Bina yönetim programı ile işletme projesi takibi. NOT1: ĠĢletme projesinde gider ve gelirleri genel açıdan göstermek kadar dairelere ne kadar hangi aylarda düĢtüğünü yazmak (farklı özellikteki daireler varsa hepsine düĢen miktarları göstermek) problemleri önlemek açısından çok önemlidir. JEOTERMAL İŞLETME PROJESİ FORMATI. MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.

Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Projeleri , Ticari Faaliyetler;. Vergi Dairesi ve Vergi Numarası : Tel, Faks, e-posta.

Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı. HESAPLAMALAR 1-Elektrik Giderleri: 3. Kapıcı Giderleri: Maaş ve SGDP: 15. Bakım -Onarım Giderleri:. TL, Temizlik Malzemesi: 450. Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;.

Peki Site işletme projesi nasıl hazırlanır? Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici (veya Yönetim Kurulu) gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. ANKAYA İLÇESİ ORTADOĞU MAHALLESİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI (AFAD) . Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini . Başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere konuyla ilgili yayınlanan ve ifade edilen yönetmelik ve mevzuatları tam olarak anlamak ve uygulamak mümkün olamayabiliyor. Bizler bu başlık altında bir çok kez bahsi geçen fakat pek te ilgimizi çekmeyen ya da uygulanmasına . Dayanak: 6nolu Kat Mülkiyeti Kanunu. Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Ziyaretçi konuyu incelemekte.


Sorry, comments are closed!