Isı transdüser ve sensörleri

Topladığınız bilgileri bir rapor haline getiriniz. ISI TRANSDÜSER VE SENSÖRLERİ. Günlük hayatımızda ısı , ışık, basınç ses gibi büyüklükler var olup bunların etkilerini duyu organlarımızla algılar, varlıklarından . Bizim en çok işimize yarayacak olanları şöyle sıralanabilir;.

Sensörlerin bir çok çeşidi vardır.

Gerekli ortam sağlandığında sensörleri ve transduser tanıyabilecek, devrelerde kullanabilecek, çeşitlerini ve özelliklerini bilecek ve sağlamlık kontrollerini yapabileceksiniz. Isı transdüser ve sensörlerinin. Ancak tespit edilen değişikliğe uygun sensör kullanmalıdır.

Birinci sistemdeki bilgiyi ikinci sisteme uygun hale getirirler. SENSÖR VE TRANSDÜSER KAVRAMLARI Tüm bu fiziksel ortam değişikliklerini ( ısı , ışık, basınç, ses, vb.) bizim yerimize algılayan cihazlara “ sensör ”, algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine çeviren cihazlara transdüser denir. SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER İnsanlar çevrelerindeki değişiklikleri duyu organları ile algılarlar ve buna bağlı olarak da hareket ederler.

Buna örnekler verecek olursak üşüdüğümüzde ısıtıcıyı açarız veya ortam karanlık olduğunda ışığı açarız.

Bu işleri bizim yerimize yapacak cihazlar olsa ne güzel . OPTİK TRANSDÜSERLER VE SENSÖRLER 3. Fiziksel ortam değişikliklerini ( ısı , ışık , basınç, ses, vb.) algılayan cihazlara algılayıcılar denir. BASINÇ (GERİLME) TRANSDÜSERLERİ 2. Termostat : Metallerin ısıyla uzaması prensibine göre çalışır. Isınan metal uzayarak bir kontağı açar ya da kapatır. Böylece kontağa bağlı devreler . Aktuatörler de transdüser olarak adlandırılabilirler adlandırılabilirler. Manyetik transdüser ve sensörler.

Basınç (gerilme ) transdüserleri. Optik transdüser ve sensörler. Ses transdüser ve sensörleri. Foto direnç ,kondansatör, mikrofon. ISI SENSÖR ve TRANSDÜSERLERİN SAĞLAMLIK KONTROLÜ (21).

DENEYİN AMACI : PTC, NTC ve Termokupulların AVOmetre ile sağlamlık kontrolünü yapmak.

TEORİK BİLGİLER : Elektronik devrelerle sıcaklık kontrolü yapabilmek, ortam sıcaklığını belirlemek, alıcıları yüksek sıcaklıktan korumak vb. Bu arada bahsetmemiz gereken bir konu da sensörlerin aktif ve pasif sensörler olarak sınıflandırılmasıdır. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. Pasif sensörler çalışırken . Etrafımızdaki fiziksel değişiklikleri algılayan elemanlara ………………………Bu değişiklikleri elektriksel sinyallere çeviren . Ortamdaki ısı ,ışık, ses, basınç gibi değişiklikleri algılayan elektronik elemanlara. Teknik terminolojide sensör ve transdüser terimleri birbirlerinin yerine sık sık kullanılan terimlerdir.

Transdüserler , sensörlerden aldıkları . IR algılayıcı ısı kaynaklarından uzağa monte edilerek bunların ölçüm değerlerini etkilemesi önlenebilir, kirli veya patlayıcı ortamdan izole edilmeleri tavsiye . Pek çok tipte ışık algılayıcısı vardır. Termal: Sıcaklık, ısı akısı. Bir enerji tipini veya sinyali başka bir enerji tipine dönüştüren aygıtlara dönüştürücü( transducer ) denir. High accuracy over a small to medium range.

Very high resolution with high sensitivity. Low power requirements.