Iş güvenliği modülü

Meslek hastalıklarının sebeplerini . Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller ;. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02. Makine Teknolojisi Tüm Dallar. Bu modül evimizde, okulda ve iş yerinde sık karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgilerin ve alınması gerekli tedbirlerin öğretildiği bir öğrenme.

Bu modül ile çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma , yangın ve meslek hastalıklarına karşı alınması gereken güvenlik tedbirlerini alabilecek ve bu kazaların meydana gelmesi durumunda da yapılması gereken iş ve işlemleri yürütebileceksiniz.

Güvenliği Megep Modülleri. Sorular MEGEP Modüllerinden çıkarılmış. Kişiye, belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandıran ve kişinin yeteneklerini çeşitli yönleri ile geliştiren eğitim sürecine “mesleki eğitim” denir. SG ERP bir Dönüşüm İSG Markasıdır.

Sağlık Bakanlığı Yayın No. SG hizmetleri kapsamında yürütülecek çalışan eğitimi hizmetlerinin tehlike sınıflarına göre başlıklar halinde kategorize edilmesi, tutulması gereken kayıt sistemleri, risk analizleri, eylem planları, gerekli her türlü form veya standartların ortak bir modül başlığı . E iş güvenliği yazılımının geniş modül yapısıyla herzaman işleriniz kolaylaşır. Aşağıda iş güvenliği yazılımımızın bazı modülleri açıklanmıştır.

Daha detaylı bilgi için demo talep ediniz. Yönetimi Modülü Çalışanlarınız ile ilgili işlemlerin kapsamlı modülüdür. Devlet, İşçiler ve İşverenler.

SG uzmanı olmak için yıllık lisans programlarının teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar için geçerli iken kursumuz en az okuryazar olan herkese açıktır. DruzOnline İsg Yazılımımız, işyeri hekimlerinin ( hemşirelik-DSP hizmetleri dahil), iş güvenliği uzmanlarının ve çevre sağlığı . KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI VE KORUNMA (1) (İŞÇİLER İÇİN). KATILIMCILAR NELER ÖĞRENECEKLER. Kişisel sağlıklı olmak ve önemi nedir.

EHSCore İSG yazılımı, işyeri hekimleri için de tasarlanmıştır. EK-formu ve reçete sistem üzerinden çıktı olarak alınabilir. Randevu sistemi ile işyeri.

Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla fonksiyonel modüller halinde hazırlanmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO – (International Labour Organization) araştırmalarına göre . Konu Başlıkları: Sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, diksiyon- diksiyon- kişisel gelişim, girişimcilik, çevre koruma, meslek etiği, iş organizasyonu, iş güvenliği , işçi sağlığı, araştırma teknikleri, . GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI 1.