Indüksiyon ile yüzey sertleştirme

Malzemenin yalnızca yüzey kısımlarında elde etmek istediğimiz sertliği malzemenin cinsine ve geometrik. Yüzey Sertleştirme Sistemleri. Bu ısıtma sistemlerinin benzersiz modüler tasarımı . Oluşan yüksek frekanslı akımlar metalin yüzeyinde hareket eder.

Teknik Isıl İşlem olarak, istenilen sürede ve kalitede en uygun fiyatla her türlü ısıl işlemi yapmak için bütün sanayicilerimizin hizmetindeyiz.

Bu işlem ile aşınmaya maruz kalan makine parçaları, belirli yerleri martenzitik yapı elde . Isıl işlem yoluyla yüzey sertleştirme yöntemleri: 1. Yayınma yoluyla yüzey sertleştirme. Bunu sağlamak için parçalara yüzey sertleştirme işlemleri uygulanır. Bu yöntemler, yüzeyde ısı . Manyetik alanın iş yapabilme özelliği, bobin tasarımına ve bobinden geçen akım miktarına bağlıdır.

Bu, yüzey sertleştirme işlemlerinden birini uygulamakla mümkün olabilir. Karbürleme : Bu işlem, düşük karbonlu (max. 0) çeliklere karbon verici .

Metal sertleştirme yöntemleri. Sementasyonla, Nitrürasyonla, laserle yüzey sertleştirme. Alevle yüzey sertleştirme. Homojen bir yüzey sertleştirme , bölgesel yüzey sertleştirme , komple sertleştirme ve sertleştirilmiş parçaların menevişi amaçlarıyla kullanılabilir.

Proses sonrasında yüzeyde sert ve aşınma dayanımı yüksek, çekirdekte ise yumuşak ve darbelere dayanıklı bir yapı elde . Parça yüzeyi sertleşme sıcaklığına ulaşınca hemen uygun soğutucularla soğutulur. Bu yüksek lisans çalışmasında, rot başlarında indüksiyon yüzey sertleştirme işleminin ömür ve mekanik kuvvet dayanımlarına etkisi araştırılmıştır. Rot başı üretiminin en önemli imalat adımlarından biri olan indüksiyon işlemi ile sertleştirilmiş rot başı malzemelerin mekanik testleri yapılmıştır. Ayrıca indüksiyon işlemine tabi . Tarihte pek çok konstrüksiyon elemanı yalnızca yüzeyde aşınma etkisinde bulunur. YÜZEY SERTLEŞTiRME VE YÜZEY SERTLEŞTiRME YÖNTEMLERi.

Bu çalışmada, indüksiyonla yüzey sertleştirme ısıl işleminin östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirin mikroyapı ve yorulma dayanımı üzerine etkisi incelenmiştir. Tam otomatik gaz nitrasyon fırınları,. Kw orta ve yüksek frekans indüksiyon ( yüzey sertleştirme ) tezgahı,.

Tam teşekküllü bir laboratuvarın da devreye alınmasıdır. Teknoplan Mühendislik olarak leveller merdaneleri üretmekte ve indüksiyon ile yüzey sertleştirme işlemi yapmaktayız.