Iki bina arası dilatasyon


Siz her iki blok altına tek temel tasarlarsanız gerilme dağlımı olacak ve gerilmeler büyük gerilmeden küçük gerilmelerin olduğu yöne doğru akacaktır. Dolaysyıyle alan büyüdüğünden. Bu nedenle kütleler arasında buyuk arkların olduğu binalarda mutlaka dilatasyon kullanılmalıdır.

Dilatasyonu belirleyen bir . Yan yana yapılan ve birbirinden bağımsız olan yapıların arasında oluşturulan boşluğa dilatasyon derzi denir.

Binalar , yapıldıkları malzemelerin cinsine göre, sıcaklıklardan etkilenirler. Bütün cisimlerin uydukları fizik. Bu metal profiller çeşitli şekillerde yapılabilir. Ucuz olması bakımından son zamanlarda plastikten yapılmış profillerde kullanılmaktadır.

Döşeme ve Tavanda dilatasyon derzleri. Bu derzler duvardakinin aksine düşey . Bina blokları arasındaki derzler, depremde blokların bütün doğrultularda birbirlerinden bağımsız olarak çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenecektir. Deprem derzleri, dilatasyonlar geniş çaplı yapıların birbirinden bağımsız bölümlere ayrılarak birbirlerine hasar .

Böylece ana bina , iki bloğun yapacağı farklı oturmalardan etkilenmez. Büyük kitleli yapılardaki farklı bloklar arasında bırakılan boşluğa dilatasyon denir. Simetrik olmayan sistemlerde ve simetrik olmasına rağmen iki yanında yanal ötelenmeleri önleyen rijit düşey elemanlar bulunan sistemlerde, derzler arasında.

Tüm bina dilatasyonlarında ,yatay ve dikey uygulamalarda. YÜKSELDİKÇE BİNADA CİDDİ oTURMALAR vE DÜŞEY EKSENDEN SAPMALAR. BÜYÜK AÇIKLIKLI IKI BİNA ARASINA YAPILACAK TAHKIM VE ASKIYA ALMA. DEGİŞİK NEDENLERDEN DOLAYI İKİ YAPI ARASINDA BIRAKILAN BOŞLU. DİLATASYON DERZİ DENİR.

Bitişik nizam binalarda binalardan birinin alt katta, diğerinin üst katta olması ya da her iki binanın aynı kota bulunması durumunda farklı çözümler gerekir. Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde birden fazla yükselen bloklar tertiplenmesi halinde, bloklar arasında en az yapının ana kitlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine göre bu Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bırakılmak zorundadır. Temel alanı çook büyük değil ise temelde dilatasyon olmaması daha ekonomik ve daha doğru bir sonuç verecektir.

Bu nedenle, sıcaklık arttığı zaman genleşme, sıcaklık azaldığı zaman büzülme olacaktır. Bu hareket çok büyük miktarlarda olmamasına rağmen, yapılarda istenmeyen bir durumdur . Yani her elemanin yanina her eleman gelebilir, bunlari iki farkli komsu bina düşünün. Hocam arasına dilatasyon gelecek olan iki adet kolonu bodrum katta tek kolon olarak büyük ebatta girsek ve zemin kattan itibaren kolonu iki adet yapıp aralarına dilatasyon koysak olur mu?

Derzlerin yerleri ve genişlikleri, bina yanal hereketleri ve düşey hareketler dikkate alınarak statik projeyi yapan firma tarafından belirlenmelidir. Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden kaynaklanan çökmeleri önlemek, zararlarını azaltmak ve düşey.

Kendime ait katlı binamın yanına bir bina daha yapılmaktadır. Bu arada kolon boyları da kısalmaktadır. Diğer bir deyişle iki kat arasındaki yükseklik kolonun ezilmesi sonucu azalmaktadır. PERDE TAŞIYICI ELEMAN HASARLARI.

Binaların statik tasarımında perdeler her iki yönde dengeli olarak tasarlanmalıdır. Bu binada ağırlıklı olarak perdeler tek yönde .


Sorry, comments are closed!