Hidrofor elektrik bağlantısı şeması


Trifaze hidroforlarda mutlaka tam korumalı elektrik panosu kullanılmalıdır. Montaj şemasına bakınız. Merhaba, uzun süredir apt. Bunlara depo ilave ettirdik.

Ancak elektrik tesisatı olmadığından ben bir kablo ile bağlantı yapmaya. MONTAJ BAKIM ÇALIŞTIRMA KILAVUZU.

Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. RESİM I – Su depolu tesislerde, boru tesisat şeması. Yapacaksa kaç metre derinlikten emiş yapacak? Kullanılacak suyun özellikleri nedir?

Kullanılacak kablo kesitleri kullanılan hidroforun gücüne ve mesafesine göre seçilir,Kablolar kesinlikle suya dayanıklı çatlamaz oksitlenmez olmalıdır. Su depolarına bahçe kuyularına bağlanabilir mt derinlikten emiş yapabilen çift emişli modelleride mevcuttur. Hidrofor emiş yapacak mı? Mekanik montajdan sonra talimat kitapçığındaki bilgilere göre elektrik bağlantılarını yapınız.

Tavsiye edilen Denge Tankı tabloda belirtilmiştir).

ALDF Digital Ekran Mesajları. Tesisata Bağlantı : Tankı, doğrudan tesisata bağlamakta mümkündür. Bu durumda kollektördeki membranlı tank . Susuz Çalışmaya Karşı Koruma. Su seviyesi hidrofordan yüksek veya aynı seviyede. Tekli veya Çoklu paket hidroforlar 2monofaze ve 3Volt – Hz trifaze gerilimle çalışmaktadır.

Elektrik panosunun ana komponentleri. Eğer şebekede daha büyük dalgalanmalar olursa, uygun gerilim regülatörü . Basınç şalteri bağlantı şeması kampa. KARAKTERİSTİK EĞRİLER, 19.

POMPA SEÇİM TABLOSU, 11. SOLID STATE ROLE BAĞLANTI ŞEMASI. HİDROFOR SİSTEMLERİ, 21. En doğru yöntem daireye su girişinin olduğu kısımdan bu bağlantıyı yapmaktır.

Daha sonra hidrofora elektrik verilerek çalışması sağlanır. Duruk Salter Duruk şalter.


Sorry, comments are closed!