Harmonik ölçümü nasıl yapılır

Elektronikteki gelişmeler ve sinyal işleme teknikleri yardımı ile birçok firma tarafından enerji kalitesi ve harmonik ölçümü için kullanılabilecek cihazlar geliştirilmiştir. Elektrik panolarına monte edilebilen cihazlar:. Kaydedilen değerler bilgisayara aktarılarak incelemer yapılır. Bazı cihazlarda ise cihaz ekranından sadece . Güç sistemlerinde akım ve gerilimin dalga şeklinin ideal olarak sinüsoidal biçimde olması istenir.

Fakat bu her zaman mümkün olmaz.

Farklı frekansta ki sinyaller saf sinüsoidal dalga şeklinin yapısında bozunumlar yapar. Sinüsoidal dalga şeklinin bozulmasının . Harmonikler Nasıl Ölçülür? Birçok enerji kalitesi sorunu harmonik kaynaklı yaşanmaktadır. Uluslararası standartlar gereği gerilim için harmonik bozunumu akım için olarak belirlenmiştir.

Aktif Mühendislik – ABB Aktif Filtre Uygulama örneği. Standartları kabul görmüş elektrik analizörünün akım klampları, ölçüm yapılacak bakır baraya veya kabloya RST-N olarak takılır. Enerji Analizinde yapılan ölçümler ile şebekenin istenen stabilitede olup olmadığı, şebekedeki problemli kısımlara bağlanan cihazlarla ölçülerek kayıt .

Büyük sanayi tesisleri için sabit güç kalite analizörlerinin sistemde bulunması ve verilerin bir bilgisayarda toplanması . Kullanılan enerjinin kaliteli olması, elektronik cihazların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Aynı zamanda oluşabilecek tehlikeli durumları da engellemiş olur. Yetkili mühendislerin kontrolünde kalibrasyonu yapılmış analizör cihazlarıyla ölçülmektedir. Ele alınan sistemlerde, hangi noktalardan ölçüm yapılması , bunların analizlerinin nasıl gerçekleştirileceği dikkat edilmesi gereken konulardır.

Elektronik teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişme sayesinde harmonik ölçümleri basit bir şekilde yapılabilmektedir. Enerji kalite analizörleriyle yapılan ölçümlerde ;. Gerilim değerleri, – Akım değerleri, – Gerilim anomalileri . Güç kalitesi mühendisliği, doğru bir raporlama, standartlara uygun ölçüm cihazı ile . Kurulu bir tesiste harmonikleri analiz edebilmenin en doğru yolu tesiste harmonik ölçümü yapılmasıdır. Yapılan Yerin Adresi: Vatan Caddesi No: Demetevle – ANKARA. Sabit harmonik ölçüm cihazları, sistemde sürekli olarak ölçüm ve kayıt yapmakta ve bu şekilde işletmenin enerji kalitesini sürekli olarak göstermektedir. HARMONİK ÖLÇÜM ve İNCELEME RAPORU.

Portatif veya sabit tip enerji kalite analizörleri ile ölçüm yapılarak enerjide kısa süreli gerilim düşme ve yükselmelerini, yüksek veya düşük gerilimleri, kısa süreli kesintileri, . Bu tesiste, güç analizörüyle yapılan ölçüm sonuçlarından alınan değerler ile transformatör, transformatörün yükü ve sistemin harmonik seviyelerinin sistemdeki maksimum yük durumu için MATLAB programı ile simülasyonu yapılmıştır. Sistemdeki mevcut harmonikleri süzebilmek için gerekli olan pasif filtreler hesaplanarak . Elektromekanik yolla yapılan anahtarlama ile devreye girip- çıkma sırasında oluşan. Yetkili ve tecrübeli mühendislerimiz tarafından enerji analizi cihazı işletmede ölçüm alınması gereken noktalara bağlanmakta ve öngörülen süre zarfında cihaz sistemdeki verileri kaydetmektedir.

Daha sonra elde edilen verilerin deyatlı analizi yapılarak. Günümüzde elektrik enerjisine olan talepteki artış, daha güvenilir ve daha kaliteli enerji kavramını ortaya çıkarmıştır.