Harmonik nasıl ölçülür

Harmonikler Nasıl Ölçülür ? Elektronikteki gelişmeler ve sinyal işleme teknikleri yardımı ile birçok firma tarafından enerji kalitesi ve harmonik ölçümü için kullanılabilecek cihazlar geliştirilmiştir. Birçok enerji kalitesi sorunu harmonik kaynaklı yaşanmaktadır. Uluslararası standartlar gereği gerilim için harmonik bozunumu akım için olarak belirlenmiştir.

Temel dalga dışındaki sinüzoidal dalgalara harmonik denir.

Onun dışında elektrikte, 3. Günümüzde kullanılan makinelerdeki sistemlerin (hız kontrol cihazları,kesintisiz güç kaynakları… vb.) yük karakteristiği lineer değildir. Bu sebeple sistemin kullandığı akım şekli . Enerji Analizinde yapılan ölçümler ile şebekenin istenen stabilitede olup olmadığı, şebekedeki problemli kısımlara bağlanan cihazlarla ölçülerek kayıt altına alınır ve kayıtlı verilerden yola çıkılarak . Her iki trafonun harmonik filitreli kompenzasyonu mevcut olup, filitrelerin nasıl. METREL ile ölçülen sonuçlar görülmektedir.

Değişik güçteki trofolar için veya tek bir trafo için belirli harmonik bileşenlerdeki ( mesela 3. ve 5. bileşen) ölçülmüş yani sayısal olarak belirli harmonik.

Güç sistemlerinde akım ve gerilimin dalga şeklinin ideal olarak sinüsoidal biçimde olması istenir. Fakat bu her zaman mümkün olmaz. Farklı frekansta ki sinyaller saf sinüsoidal dalga şeklinin yapısında bozunumlar yapar. Sinüsoidal dalga şeklinin bozulmasının . Oluşan bu harmonikli akımlar dağıtım sisteminin alt kademelerinde gerilim harmoniği.

HARMONİKLER NASIL ÜRETİLİR? Sistemimizde harmonik olup olmadığını nasıl anlarız ? Eğer elektrik sistemimizde 2. Akım harmoniği değerleri genelde yüksek değerlerdir. Gruparge güç analizörü kullanımı – Duration: 4:13. Bozulan dalgalar nonsinüzoidal dalga . Bu ölçümleme işine harmonik ölçüm denmektedir. Genelde büyük sanayi tesisleri, işletmelerinde sabit güç kalite analizörleri bulundurmakta ve elde edilen verileri bir bilgisayarda toplamaktadır.

Sabit harmonik ölçüm cihazları, sistemde sürekli olarak ölçüm . FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.

GÜÇ KALİTESİ PARAMETRELERİNİN. LÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ. Diğer bir husus da reaktif enerji bedeli uygulanan dağıtım sistemi kullanıcıları IEEE 5standardı veya revizyonlarındaki belirlenen değerlere uymakla yükümlüdür.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Fatih Tevfik APAY.