Harmonik filtre tasarımı

Güç sistemlerindeki güç kalitesi problemlerini genelde harmonik bozulmalar oluĢturur. MATLAB ortamında endüstriyel bir sistemde nonlineer yükler sebebiyle meydana gelen harmonik bozulmalara karĢın pasif filtre tasarımı ve uygulanması gerçekleĢtirilmiĢtir. MATLAB simülasyon programı kullanılarak tek ayarlı bir filtre tasarlanmıştır.

Pasif filtreler, kaynak ile alıcı arasına konulan ve temel frekans . Harmoniklerin oluşturduğu zararlı etkileri engelleyebilmek için tasarım.

Bu YGDA iletim sisteminde dönüştürücülerden kaynaklanan harmonikleri bastırmak için seri, paralel ve seri-paralel aktif doğru akım filtre tasarımları gerçekleştirilmiştir. Bu iletim sistemi modelinde filtresiz ve . Dağıtım sisteminde kabul edilebilir düzeyi aşan harmoniklerin mevcut olduğu görülmüş olup, Simplorer 6. Harmonik bozunumları düzeltmek amacıyla kurulacak olan filtreli kompanzasyon sistemlerinde filtre ve kondansatör seçimine çok dikkat edilmelidir. Asset harmonik filtre reaktörü sayesinde kondansatörlerin ömrü uzar, bakım maliyetleri azalır.

Harmonik bozulum seviyesi, uluslararası standartlara göre yüksek olan endüstriyel tesislerde kondansatörleri korumak ve diğer bozucu etkileri ortadan kal. Tasarıma bağlı olarak boyut değişebilir.

Ayrıntılı bilgi için bir sonraki sayfadaki Harmonik Filtre Reaktörü Seçim Tablosuna bakınız. Filtreleme faktörü 6 dışında olan reaktörler, . Bunlardan biri tasarım aşamasında diğeri ise devreye sonradan dahil elemenlarla yapılmaktadır. Tek ayarlı filtreler ayarlandığı harmonik akımlarını etkin bir şekilde bastırmak için düşük bir empedans yolu olarak rol oynarlar.

C kapasitör ve indüktörün temel frekanstaki reaktansları olmak üzere filtre gücü aşağıdaki gibi ifade edilir. Kaynak ile yük arasına konularak temel frekans dışındaki harmonik bileşenleri elimine eder. Pasif filtrede amaç, elimine edilmek istenen harmonik bileşene ait frekans değerinde . Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Fabrikalar harmonik filtrelemede genellikle seri reaktörlü pasif filtre kullanmaktadır.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı. Böylece tesisin reaktif güç ihtiyacını karşılayan kompanzatör, aynı anda harmoniklerin de süzülme işini yerine getirir, ve böylece ucuz bir yatırımla filtreleme gerçekleşir. Firmamız güç elektroniği, tıp elektroniği, mikrodenetleyicilerle sistem tasarımı , sensör uygulamaları alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu reaktörler, harmonik filtre içinde bulunan kapasitörlerle birlikte rezonans yolu sağlarlar.

Harmonik filtrenin rezonans frekansının uygun bir şekilde ayarlanması ile doğrusal olmayan yüklerden kaynaklanan harmonik akımların elektrik şebekesine girmesi engellenir. Aktif Filtre ile Harmonik Akım Kompanzasyonu. Bir güç sisteminin güvenli ve sorunsuz çalışabilmesi için, sistem tasarım ve işletim.

Bu kısımda ilk olarak, filtre sistemin simülasyon çalıĢmalarına geçmeden gerçekleme ve deneysel aĢamalarda ne tür yollar izleneceği üzerinde durulacaktır. Bir harmonik filtre devresi laboratuar ortamında gerçeklenip ve harmonikli bir sistem üzerinde test edilirken, sistem parametrelerine göre filtre değerleri .