Gunn diyot

Resim 1: Gunn – diyotu çalışma eğrisi. Mikro dalgalar aralarında Gunn-diyotunda bulunduğu elemanlarla üretilir. Bu diyotun temeli Gunn-etkisine dayanır.

Gunn tarafından yapıldığı için bu ad verilmiştir. Kristal diyotlar (doğrultma diyotları) genel olarak doğrultmaç diyotları olarak bilinir ve doğrultmaç devrelerinde kullanılır. Gunn diyodu bir osilatör elemanı olarak kullanılmaktadır. Diyot çeşitlerinden biri olan . B- P-N YÜZEY BİRLEŞMELİ DİYOT ÇEŞİTLERİ VE YAPILARI. Elektronik alanında hızlı bir gelişme söz konusudur.

Sürekli AR-GE (araştırma- geliştirme) yapan büyük firmalar her geçen gün yeni bir karakteristiğe sahip diyot üretmektedirler. Bu kısımda uygulamada en yaygın olarak kullanılan çeşitli diyotların yapısı,. Schottky tarafından yarı iletken teknolojisi ile birlikte bulunan Schottky diyodu, güç elektroniği elemanı olarak bilinirken aynı zamanda sıcaklık taşıyıcı diyot olarak da bilinir. Düşük seviyede ileri gerilim düşümü ve çok hızlı anahtarlama gibi kabiliyetleri bu tür diyodu diğer diyotlardan . Zener diyotlar, uçlarına uygulanan gerilimi . Gunn diodes are also known as transferred electron devices, TE are widely used in microwave RF applications for frequencies between and 1GHz.

Operation Current : 150mA. The Gunn diode is most commonly used for generating microwave RF signals – these circuits may also be called a transferred electron oscillator or TEO. Hem elektrikte hem de elektronikte kullanılmaktadır.

IŞIK YAYAN DİYOT (LED). AYARLANABİLİR KAPASİTELİ DİYOT (VARAKTÖR – VARİKAP). IMPATT ( AVALANŞ) DİYOT. Bu ürün hakkında bilgi alın.

Schottky, Köprü,Lazer, Metal, Zener, Transil diyot çeşitlerini Direnc. Güvenlik Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz.