Gerilimi ölçen aletin adı

Potansiyel fark “V” sembolü ile gösterilir. Volta tarafından yapıldığı için voltmetre adını almıştır. Ancak günümüzde analog ölçü aletleri yerlerini sayısal ölçü aletlerine bırakmışlardır. Voltmetre yapısı, ampermetre gibi ölçü aletleri. Sayısal ölçü aletlerinde değerler bir LED ekranda gösterilmektedir.

Bir nesnenin elektrik akımına karşı koyma özelliğine Direnç denir. Gerilim birimi Volt tur. Devredeki elektrik akımını ölçer ve devreye seri olarak bağlanır.

Yüksel akım ölçülecek DC devrelerde ampermetre şöntü dediğimiz eleman kullanılır. Bu devrede akımı biz miliamper olarak ölçeriz. AC devrelerde akım ampermetreyle ölçülür.

Ampermetre şöntü devreye seri ölçü aleti şönte paralel bağlanır. Uygulamada aynı ölçü aletlerinden faydalanarak bundan daha büyük değerleri ölçmek gerekir. Akım, gerilim ve direnç ölçebilen ölçü aletlerine avometre adı verilir. AVO”sözcüğüne dikkat edildiğinde Amper – Volt – Ohm birimlerinin baş harfle- rinden oluştuğu görülür. Karışık yapıda ,ölçü aletleri genellikle yanlış kullanma sonucu tahrip olurlar.

Bir çok büyüklük ve büyüklük türü (örneğin: akım, gerilim , kapasite) ölçen aletleri kullanılırken aşırı dikkatli olmak gerekir. Avometreler yapılarına göre analog ve dijital . Bu tür ölçü aletleri unutkanlıkları ve yanlış kullanımları asla bağışlamaz. Bu nedenle kişi önce kendi yeteneklerini tanımalı . Birim zamanda bir yönde oluşan elektron hareketine elektrik akımı denir. Akım şiddeti ise iletken nitelikli bir ortamın herhangi bir kesitinden belli bir yönde ve birim zamanda geçen elektrik yükü miktarı olarak tanımlanır ve ampermetre adı verilen araçla ölçülür.

Topraklama veya yalıtkanlık direnci ölçen cihazlara “Megger” veya “ Megaohmmetre” adı verilir. Aslında megger ismi bir firmanın tescilli markasıdır. Ancak zaman içinde bu tür ölçüm yapan cihazlar genel olarak bu markanın adıyla anılır olmuştur.

Megerler DC gerilim üretebilen kaynaklardır. Megerin gerilim üreten kısmından . Bu araçlar ile hangi büyüklüğü ölçmek istiyorsanız, aleti bu ölçme konumu için hazırlamalısınız. Deneyin Amacı: Bu deneyde elektrik devrelerindeki akım, gerilim , direnç gibi fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi konusu incelenecektir. Akımölçer olarak da adlandırılır.

Paralel ba¤land›klar›nda bozulurlar. Fakat bu kesin bir kural değildir. Multimetreler temel büyüklük olarak gerilim , akım ve direnç .