Gazaltı kaynağı nedir

Gazaltı kaynağı , kaynak için gerekli ısının, tükenen bir elektrod ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak. Gaz, kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmelidir, aksi taktirde çok küçük bir hava girişi dahi kaynak metalinde hataya neden olur. Gazaltı kaynağı örtülü elektrod ark kaynağına göre aşağıdaki sebeplerden dolayı daha hızlı bir kaynak yöntemidir.

Tel şeklindeki kaynak elektrodu kaynak bölgesine sürekli . Kaynak teknolijisinde önemli olan kaynak yapılacak alanların temizliği ve kaynak alanına daha farklı.

Gazaltı kaynağı bölümüne geç – Kaynak yerinin bir gaz atmosferiyle korunması sonucu yapılan ark kaynağına gazaltı ya da koruyucu gaz kaynağı adı verilir. Başlıca türleri MIG-MAG ve WIG ( TIG) gazaltı kaynak teknikleridir. Bu kaynak türünde koruyucu gaz olarak Argon ve Helyum gibi soy gazlar kullanan MIG ( Metal Inert Gas ) kaynak tekniği ile . Sürekli tel ile koruyucu atmosfer altında yapılan gazaltı kaynağı M. G (metal inter gaz), M. W (gaz metal ark kaynağı) olarak tanımlanır.

Tellerin yüzeylerinde yağ veya nem olmamalı, bunlar kaynakta çatlak ve gözenek gibi kaynak hatalarına sebep olur.

Bu ad ayırımı sadece yöntemin adını belirtmek isteyenlerde sıkıntı yaratmış ve bu nedenle çeşitli ülkeler yöntemi belirt- mek amacıyla değişik adlar kullanmaya başlamıştır. Günümüzde kaynak teknolojisi, son derece yaygınlaşmış, kaynak yöntemlerinden birini veya birkaçını kullanmayan herhangi bir atölye, fabrika, şantiye vs. Gazaltı ark kaynağı ise , eritme esaslı kaynak yöntemleri arasında en çok kullanılan kaynak yöntemi haline gelmiş ve . Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü.

Kontak lülesinin kirlenmiş . KORUYUCU GAZLA KAYNAK). Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla korunan özel bir ark kaynağı usulü hatıra gelir. Koruyucu bir gazın kullanılması fikri oldukça eskidir. Alexander usulünde gelişmiştir. Arcogen usulünde hem bir . Sıçramanın aşırı olduğu hallerde,.

Eriyen elektrod ile gazaltı kaynağında doğru akım ve yatay karakteristikli kay- nak akım üreteçleri . Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden kullanarak ve aynı cinsten ve erime aralığı aynı veya yaklaşık bir malzeme katarak veya katmadan birleştirmeye metal kaynağı adı verilir. MIG (Metal Inert Gaz): Aktif olmayan gazların kullanıldığı gaz altı kaynak yöntemidir. Türkçe online sözlük Tureng.

Kelime ve terimleri çevir ve farklı aksanlarda sesli dinleme.

Burada kaynak arkı üfleçler yardımıyla elde edilir. Buradaki üfleçler tam teşekküllü ark üflecinin bazı elemanlarının gayeye göre değiştirilmiş şeklidir. MIG kaynağında kaynak hızı ve ergime gücü diğer gazaltı kaynak yöntemi olan TIG kaynağına göre daha yüksek olduğu için çok ince levhalar ancak darbeli akım yöntemi uygulanarak.

Bu metal transferi, büyük metal damlalarının oluşumuna neden olan ark kararlılığını ve eriyen damlaları kontrol edememektedir.