Foto diyot nedir


Bu diyotlara ışığa duyarlı diyot da denir. Diyot çeşitlerinden biri olan fotodiyot , aynı. Yani üzerine düşen ışığın şiddediyle orantılı olarak iletkenliği değişen diyod. Ancak bu özelliği yerine genellikle uygulamada ters polarite de beslenir ve sızıntı akımının ışıkla orantılı . Fotodiyot , üzerine düşen ışıkla orantılı voltaj da üretir.

Germanyum veya silisyumdan üretilebilirler ama genellikle.

Normal bir diyot ters yönde kutuplandığında, akan ters yönlü akım sızıntı akımıdır ve değeri çok küçüktür. Foto diyot ışık enerjisiyle iletime geçen diyottur. Bu akıma azınlık akım taşıyıcıları neden olur ve eğer dışarıdan müdahale edilmez ise değeri çok küçük olur. Bu akımı arttırmanın yolu dışarıdan bir enerji . Diğer deyişle foto iletken özellik sergilerler. Eğer yeterli frekansa sahip bir ışık demeti aygıta düşerse, yarı iletken tarafından emilen fotonlar sınır . Foto direnç yüksek dirençli yarı iletkenlerden üretilir.

Diyot, akımın bir yönde akmasına izin veren bir yarı-iletken elektronik devre elemanıdır. Diyotlar, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.

Karanlıkta tıkama yönünde mikroamper civarında, küçük değerli bir akım akar. Bu ışık tam Pekleminin birleşim yerine düştügünde diyotun iletime geçmesine sebep olur. Böylece ışığa duyarlı olmayan alan minimuma indirilmiştir.

Işığa duyarlı alanın efektif bir şekilde arttırılmasıyla ışık kayıplar en aza . NCE FİLM KAPLAMA TEKNİKLERİ. E=MC(KÜTLE ENERJİ DENKLİĞİ). KARANLIK ENERJİ NEDİR ? FOTO DİRENÇ, FOTO DİYOT VE FOTOTRANSİSTÖR NEDİR ? IŞIK YAYAN DİYOT (LED). AYARLANABİLİR KAPASİTELİ.

P ve N tipi iki yarı iletkenin birleştirilmesiyle oluşan devre elemanına diyot denir. Diğer bir deyimle, bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki. Diyotlar yarı iletken elektronik devre elemanlarının temel yapı taşıdır. Bütün transistorler, lojik kapılar, entegreler diyotların birleşiminden imal.

Bazı diyotlar (Zener diyot, foto diyot , varikap diyot ) ters yön devrilme noktasında çalıştırılır.


Sorry, comments are closed!