Faz koruma rölesi nedir


Endüstride, elektrik tesislerinde kullanılan çeşitli röleler vardır. Motor ( faz ) koruma röleleri bunlardan bir tanesidir. Faz koruma röleleri elektrik.

Bu yazımızda sizlere endüstride en çok kullanılan ve önemli bir yere sahip olan koruma elemanlarından motor ( faz ) koruma rölesini genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağız. Kaçak Akım Rölesi Nedir ?

Böyle durumlarda kaçak akım insan hayatı için tehdit oluşturmaya başlar. Oluşan kaçağın mA üzerine çıkması . Bu bölümde üç fazlı motorların faz eksilmesi veya gerilim düşmesi sırasında çok fazla. Bu röleler, aynı zamanda arızayı duyurur. Motorun iki faza kalması halinde, gereksiz yere ısınıp yıpranmaması için, yaklaşık sn. Bunlardan biri de faz koruma röleleridir.

Gerilim dengesizli¤i motor sargı sıcaklı¤ının belli bir miktar artmasına ve dolayısıyla motor gücünün düşmesine neden olur.

FAZ SIRASI ve TERMİSTÖR. Faz s›ras›n›n ters oldu¤u durumlarda (yani L L L saat yönünde de¤il ise) motor devreye al›nmaz. Endüstriyel elektronik alanında “Endüstriyel Koruma , Kontrol Röleleri ve Ölçü Aletleri” üreticisi olarak . Cihaza enerji verildiğinde, fazlar normal ve faz sırası doğru ise röle çeker devreye girer. Bu durumda kontak çıkışı numaralı kontaktan sağlanır. Herhangi bir faz normal değerinin dışına çıktığında ya da faz sıralaması ters iken röle bırakır.

Gerilim dengesizliği motor sargı sıcaklığının belli bir miktar artmasına ve dolayısıyla motor gücünün düşmesine neden olur. Eğer gerilim dengesizliği Ayarlanan değeri ( 5- 25) . Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, Kuvvetli. Kısa devre koruma rölelerini hatasız olarak seçebileceksiniz. Motor faz bağlantılarında faz sırası oldukça önemlidir. Motora bağlanan fazların soldan sağa doğru yapılması gerekmektedir.

Motorlarda faz sırasının yanlış olması, motorun istenen çalışma şeklinin tersinde çalışmasına neden olur. Motor koruma rölesi R, S, T fazlarının doğru sıralanmadığını algılayarak belirli bir zaman . Bir elektrik devresinde fazdan giren akım, nötrden çıkar.

Eğer devrede herhangi bir kaçak yok ise giren akımla çıkan akım miktarı birbirlerine eşittir. Fonksiyonları, 1) Faz Sıralaması : Faz sırası ters bağlanmışsa motor devreye alınmaz. Normal çalışma esnasında herhangi bir sebeple faz sırası . Sanayi tesislerinde sık rastlanan hatalardan biri, faz arızası nedeni ile fazlı motorların aşırı ısınması ve hasar görmesidir.

Motor korumasında sıkça kullanılan “Termikmanyetik Röle ” elektromanyetik yapısı ve akım ayarlarının yüksek olması nedeni ile koruma işleminde yetersiz kalmaktadır. Faz Koruma Röleleri , bu tip . Faz ve nötr arasındaki farkı hesaplayan ölçüm transformatörü yardımıyla faz hattından geçen akım miktarı ile nötr hattından geçen akım miktarı arasındaki fark hesaplanır. Bu fark rölenin koruma amper değerini . Elektronik motor koruyucu .


Sorry, comments are closed!