F klavye nedir


Yıllar süren çabalara karşın Q klavye karşısında yaygın kullanılır hâle gelmedi. Benzer Günümüzde okuma yazma bilen her insanın zorunlu ihtiyacı haline gelmiş ve daktiloların da yerini almış olan bilgisayarlar, ülkemizde genellikle ilkel yöntemlerle kullanılmaktadır. Türkçe için geliştirilen F klavye ile dünyada en çok kullanılan Q klavye arasındaki farklar nelerdir? Bilindiği üzere Q klavye ingilizce klavye türüdür.

Yani klavye üzerindeki harf yerleşimi ingilizce sisteme göre yapılmıştır.

Biz türkler ingilizce konuşup yazmamamıza rağmen W klavyeyi kullanmaya oldukça alışmışızdır. Fakat F klavye ise tamamen Türkçe bir klavyedir. Yani harf yerleşimi, harf karakterleri ve . Türkçe`de çok kullanılan harflerin F klavyede kolay yerlerde olduğu ispatlanmıştır.

Q klavyede ise “ş“, “i“, “ğ“ gibi harfler ulaşılması zor yerlerdedir. F klavyede Türkçemizde sık sık kullanmış olduğumuz harfler klavyenin ortalarına, . F klavyenin ne şekilde olacağı harflerin ne şekilde dizileceği konusunda ilk önce iki komisyon kurulmuş bunlardan bir tanesi en çok kullanılan harfleri belirlemiş diğer komisyon ise parmaklarla ilgili fiziksel incelemelerde bulunmuştur. Ve bu çalışmalar neticesinde şimdiki F klavyenin diziliş şekli ortaya .

F klavye türü Türkçe uygun olarak özel hazırlanmış bir klavye türüdür. Hızlı yazmak amaçlı Türkçemiz de sıklıkla kullandığımız harflerin klavyenin kolay ver rahat ulaşılabilir olan orta . Hangi amaçla, ne zaman ortaya çıkmıştır? Türkçe için ideal bir klavye çalışmalarına başlayan ilk isim, bu çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı ile . F klavye , Türkçe için özel olarak geliştirilmiş bir klavye çeşididir. Türkçede en çok kullanılan harfler, klavyenin ortasına (en güçlü parmakların bastığı alanlara) dizilmiş, daha az sıklıkla kullanılan harfler kullanım oranlarına göre kenarlara doğru yayılmıştır.

Bu şekilde mümkün olan en yüksek yazma hızı sağlanmıştır. Klavye savaşlarını başlatıyorum! Neden F klavye öğrenmeliyiz? Eğer Türkçe parmak yazıyorsanız F klavye ile daha hızlı yazmanız mümkün.

Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi tarafından onanmış ve o yıl itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. Bu konuda ilk ciddi çalışmalar kısa süre evvel hayatını kaybeden Dr. Sıtkı YENER tarafından . Bilgisayarda yasaklı sitelere girmek için neler yapmalıyız?

Devlet, bilgisayarda Türkçeyi hızlı yazmaya en uygun harf dizimi olan F klavyeyi zorunlu hale getirdi. F klavye kullanımına ilişkin Başbakanlık genelgesinde, “ Yazım kolaylığı ve verimliliği bakımından F klavyenin getirdiği avantajlardan yararlanılması amacıyla, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından .

Yerli E klavyenin detaylarını ve klavye dünyasının tarihçesini sizler için derledik. F Ve Q klavye olmak üzere iki çeşit klavye yaygındır. Ekşioğlu F klavye ile ilgili olarak da şunları söyledi.

Fakat geliştirilmesinde kullanılan bilimsel yöntemin ne olduğuna dair literatürde hiç bir bilgiye . On parmak klavye , klavyeye bakmadan yazma becerisidir.


Sorry, comments are closed!