Ev elektrik tesisatı kablo kesitleri


Elektrolitik bakır iletkeni yalıtkan bir maddeyle kaplayarak kablo yapılır. Ev içi tesisatta kullanılan elektrik tesisat kabloları sadece termoplastik yalıtkanlı NV kablo çeşitlerindendir. Kabloların iletken kesitleri , üstlerinden akıtılacak gücün durumuna . Tanımı Dağıtım tablosundan ilk beslenen priz sortisi buvatına kadar olan besleme hattına denir.

NYA (tek damarlı) kablo çekilmesi gerekmektedir. Linye hatlarında TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve CE . Rölesi kullanılacak ise Faz ve Nötr mm Topraklama mm kesitli ise. Konutlarda uygulanan çağırma ve bildirim tesislerinde 30-mmkesitinde. PVC izoleli bakır iletkenler tercih edilir. A otomatik sigorta bu devreyi korumaktadır.

A lik kaçak akım koruma üniteli ev sigortasının normal çalışması için : 1-Metal gövdeli bütün elektrikli ev cihazlarının . Evimin elektrik tesisatı standart dışı olup tehlike saçıyor. Elektrik akımını geçirmeyen maddelere yalıtkan denir. Ev aletleri prizleri kesinlikle topraklı olmalıdır. Evlerde kolon hattında kullanılan kablo kesiti e(sayaç ile kat panosu arasındaki iletken) en az mmkesitinde bakır iletken kullanılır diye biliyorum.

Birden fazla elektrik tesisat hattı vardır. Her birinin farklı bir görevi vardır. Bugün size bahsedeceğimiz konu ise elektrik kolon hattı olacaktır. Aşağıdaki tabloda standart iletken kesitleri görülmektedir. Priz linyesinde kullanılan 2. ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ.

Bu kesicilerin kısa devre. Beruf: elektrik -elektronik otomasyon teknikeri. Aydınlatma linye hatları ev tipi devre kesiciler ile korunacaktır. TESİSATTA KULLANILAN KABLO KESİTLERİ İç tesisatta kullanılan yalıtılmış.

Bu seçimde alınan kesitin uygun olup . Kat planında besleme kablosu kesiti yazılacaktır. Yapılan gerilim düşümü ve akım taşıma kapasitesi hesaplarına göre kablo kesiti ve şalter, sigorta seçimi yapılırken elektrik iç tesisat yönetmeliğindeki tablolardan istifade edilecektir. Kolon hatları, kısa devre kesme kapasitesi yeterli ev tipi devri kesicilerle korunacaktır.


Sorry, comments are closed!