Enerjinin tanımı


Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Tıpkı uzunluklar gibi skaler büyüklüktür. Toplamda ana enerji çeşidi vardır.

Bunlar potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik, kimyasal, nükleer ve ses enerjisidir. Unutmamamız gereken ise hiçbir enerjinin kaybolmadığıdır.

Olsa olsa başka bir enerji türü olmuştur. Fizikte, enerji doğrudan doğruya gözlemlenemeyen fakat kendi konumundan hesaplanabilen fiziksel sistemin geniş ve korunmuş bir özelliğidir. Var olan her şeyin bir tür enerjisi vardır.

Ama soyut bir kavram olduğu için tanımlaması zordur. Maddede var olan ve ısı ışık biçiminde ortaya çıkan güç 2. Organizmanın etkin gücü 3. Kısaca “iş yapma yeteneği” olarak da tanımlanabilir. Potansiyel enerji : Depolanan enerjiye denir.

Saat zembereği ya da pil gibi. Kinetik enerji : Hareket enerjisidir. Termodinamikte enerji, bir “tesir meydana getirebilme kapasitesi, kabiliyeti” olarak tanımlanır.

Günlük hayatta “enerji” terimi ile enerjinin geçebilen şekilleri olan . Matematikten sanat tarihine, ekonomiden fen bilimlerine. Bu kadar iç içe olduğumuz enerjinin tanımını nasıl yapabiliriz? En basit anlamda bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir.

Ancak enerjinin tek bir tanımı olamaz. Yapılacak işlem ile enerji işe . Canlı-cansız herhangi bir maddenin bir noktadan bir başka noktaya hareketi yada fiziksel, kimyasal olarak bir şekilden başka bir şekle dönüşmesi bir iştir ve enerji kullanımını gerektirir. Bir sistemin enerjisi , o sistemin yapabileceği azami iştir. W), kuvvet (F) ve kuvvet etkisiyle . Tavaya koyup pişirdiğimiz yumurta (Resim .b), ocakta yanan yakıttan ısı alarak katılaşır. Günlük yaşamdan bunlara benzer daha nice örnek verilebilir.

Demek ki enerji olmadan hiçbir iş yapılamıyor ve enerji söz konusu olmadan fiziksel değişim gerçekleşmiyor. Bu farklı olaylar göz önüne alınarak enerji için şöyle tanımlar. Pil ( POTANSİYEL ENERJİ ).

Rüzgar ( KİNETİK ENERJİ ). Eğitim Öğretim No views. Bu hükümler ile enerji hırsızlığının caydırıcı hale gelmesi amaçlanmaktadır. Petrol Piyasası Kanunu Petrol Piyasası Kanunu)nuntanımlara ilişkin 2. Bilim adamları enerjinin iş yapabilme kapasitesi olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda ışık, ısı ve sesin de enerji olduğunu söylüyor. Diğer yandan her şeyin enerji olduğunu söyleyenler de var. Bir cismin konumundan ve hareketinden kaynaklanan toplam enerji , kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır, buna da mekanik enerji denir.

Bu konu anlatımında, yukarı doğru atılan bir top üzerinden kinetik, potansiyel ve mekanik enerjiler tanıtılmıştır.


Sorry, comments are closed!