Endüktif devre


AC gerilim kaynağına bağlanan endüktif yüklerde akım ve gerilim dalga şekilleri omik yüklere göre farklıdır. Süper iletken hariç bütün. Bobin gerilimi, devrenin toplam gerilimine, bobin akımı da devrenin akımına eşittir.

Empedans “Z” ile gösterilir ve birimi . Ancak bobin gerilimi ve akımı arasında faz farkı vardır.

Alternatif Akımda Bobin. Saf endüktif devrede ani güç ani akım ve ani gerilim değerlerinin çarpımıyla . ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR ? Mıknatıslanma akımı manyetik alan varken şebekeden çekilir ve ortadan kalktığında iade edilir. Bu akıma Endüktif Reaktif Akım denir.

Tam kompanzasyon yapamadığı ve arızalanma riski olan birçok devre elemanı barındırdığı . MErhabalar, endüktif ve kapasitifle ilgili bilinen en önemli şey endüktif devrede akımın gerilimden geride olması , kapasitif devredede akımın.

Bu dirence endüktif reaktans denir. C devrelerde endüktif reaktans;. L formülü ile hesaplanır. Bir devrenin endüktif davranması devre içindeki baskın elemanın bobin olduğu anlamına gelir.

Eğer devrede bobin ve kondansatör bir arada varsa devrenin endüktif mi yoksa kapasitif mi davranacağını devreyi besleyen gerilimin frekansı belirler. Frekans ve bobin değeri . Başka bir deyişle endüktif yüklü devrelerde, manyetik alan devrenin uyartımı için verilen güçtür. Q” harfi ile sembolize edilir.

Bu güç endüktif yük üstünde harcanmaz, yalnız depo edilerek yeniden kaynağa gönderilir. Bu durumda kaynakla endüktif yük arasında devamlı reaktif güç alışverişi yapılmaktadır. Ani akım ve ani gerilimin her ikisi de pozitif veya negatif olduğunda ani gücün pozitif, herhangi birinin negatif olduğunda ani gücün negatif ve herhangi birinin sıfır olduğunda ani gücün sıfıra eşit olduğu.

Endüktif devrelerde akım gerilimden ϕ açısı kadar geri fazlıdır. Akım ve gerilim arasında faz farkı olduğundan, ani güç . Daha ileride açıklanacağı gibi, birimi henri olan L endüktansı ve birimi farad olan C kapasitesi sabit sayılarla çarpılarak, elektrik akımına karşı gösterdikleri zorluklar ohm olarak bulunabilir. Kapasitif devrede , devreden geçen akım kapasitör .

R üzerine düşen gerilimle (VR) devre akımı aynı fazdadır. Direnç ve kapasitörün seri bağlanması. Seri ve paralel bağlamalarda dirençler gibi aynı formüller kullanılır. Bir bobine tatbik edilen A. Rezistif Devre, b) Endüktif Devre , . VEKTÖREL ÇÖZÜMLER, omik direnç formülü, bobinin omik direnci, endüktif devre nedir, omik direnç tanımı, omik olmayan maddeler, omik devre elemanları, omik teknolojileri, omik bir yükün empedansının frekansla değişimi, elektrik faturasında endüktif nedir, endüktif yük nedir, indüktif etki ne demek, indüktif dedüktif nedir . AC DEVRE ANALİZİ DERSLERİ: AC Devrelerde İndüktör Örnek Soru.

Bu derste bir indüktöre (bobin) AC bir. Rezonans, bobin ve kondansatör kullanılan AC elektrik ve elektronik devrelerinde oluşan özel bir durumdur. Bilindiği gibi, bobin ve kondansatörün alternatif akıma gösterdiği . Reaktans” ının eşit olması halinde, devre rezonansa gelir.


Sorry, comments are closed!