Elektromanyetik akış ölçer


Proline Promag 10 su ve içme suyu endüstrisinde iletken sıvıların akış ölçümü için ideal elektromanyetik akış ölçer. Akış tüpünde veya akış sisteminde oynar parçanın bulunmaması, ıslak kısımların ve ölçüm elektrodlarının akışkanın aşındıramayacağı malzemeden seçilebilmesi, basınç kaybının sıfır olması ve . Su endüstrisinde enerji bağlantısının mümkün olmadığı uzak noktalar yada enerji kesilmesi halinde de çalışma garantisi vermesi sebebiyle idealdir. Akışın olmadığı durumda elektrod arasında herhangi bir elektriksel gerilme meydana gelmez.

Akış başlaması ile manyetik alan sıvı içinde yüklü iyon parçacıklarına bir kuvvet uygular.

Bunun sonucunda sıvı içerisindeki negatif ve pozitif yüklü . Bu sayede diğer debimetreler oranla kat fazla ölçüm skalasına sahiptirler. Bunlar içme suyu, meyve suları, Kimyasallar , hatta iri tane içeren çamurlar olabilir. Borulardan geçen iletken sıvılar için uygulanır. Bu bobinler üzerine yerleştirildikleri metal parçalar yardımıyla . C Hassasiyet:ölçülen değerin ±01xQmaks ± kadarı.

Su ve atık su endüstrisinden gıdaya, kimyadan enerjiye bir çok endüstri alınında tercih edilmektedirler.

Bu yalıtkan iç yüzey, elektromanyetik akışölçerlerin maksimum çalışma sıcaklığı konusunda sınırlayıcı niteliktedir. Neredeyse tüm üreticiler için elektromanyetik. Bu tip akış ölçerler bir çok farklı üretici tarafından . Güvenlik” bölümünde, cihazın kullanımı için güvenlik açısından göz önünde bulundurulması gereken konular yer almaktadır.

Cihaz, en son teknolojiye göre üretilmiştir ve çalışma açısından güvenlidir. Cihaz, test edilmiştir ve fabrikadan düzgün bir durumda çıkmıştır. Bobin enerjilendiği zaman, sıvı etrafında akım etkisi ile bir manyetik alan oluşacaktır. Boru kenarına iki iletken elektrot sıvı akışına ve manyetik alana dik olarak yerleştirilmiştir. Boru içerisindeki sıvı akışkanın hız değişimi, manyetik alanda etki . Endüstriyel Ölçüm Cihazları, ph ve ec metreler ile sıcaklık ve nem ölçüm kayıt cihazları.

Petrol, kimya, su ve diğer büyük debimetre kullanımı alanında en yaygın ultrasonik akış ölçer ve elektromanyetik Flowmetre, neden bu iki araç tercih edilen yaygın olarak kullanılan olacak mı? Açık kanal akış ölçümünde uygun teknolojiler. Applicable technologies in open channel flow measurement). Kapalı boru sistemlerinde inhirafsız akış ile alan hız ortalama ölçümü (Area averaged velocity measurement in closed pipe systems without flow deflection).

Faraday kanununa göre manyetik bir alan içinde bulunan ve içinde akım geçmesi nedeniyle üzerinde oluşan gerilim bu iletkenin hızı ile doğru orantılıdır.

Alan bobinlerinin üretmiş olduğu manyetik alan içerisine düz bir boru . ABB iletken sıvı ve hamurlar için, dünyanın en geniş ve en iyi elektromanyetik akış ölçer portföyüne sahiptir. Bütünleşik ve ayrı konvertörlü model. This new model, at high performance solutions, both as hardware and software, can be defined as an HI-TEC line, addressed to very demanding customers from the point of view of performance and precision. Fabrikamızla daha fazla bilgiye başvurun. Elektriksel iletkenliği olan bir akışkan, elektriksel olarak izole edilmiş bir boruda manyetik alandan geçer.

Manyetik alan oluşturmak için bir çift bobin kullanılır ve bu bobinler üzerinden elektrik akımı geçirilir. Elektrotlar arasında sıvının akış hızı ile .


Sorry, comments are closed!