Elektriksel kilitleme

Bu şekilde yapılan bağlantıya elektriksel kilitleme denir. Bu durum her iki yönlü . Buna elektriksel kilitleme denir. Böylece motor ileri yönde dönerken geri start butonuna basıldığında önündeki ileri kapalı kontağı açılmış olacağı için olası bir kısa devre önlenmiş olur.

Aynı durum motor geri yönde dönerken ileri start butonuna basıldığında önündeki geri kapalı kontağı açılmış olacağı için . Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.

Buton kilitlemede hem açık hem de kapalı kontakları olan butonlar kullanılır. Elektriksel kilitlemede kapalı kontağı olan kontaktör kullanılır. Bölüm şefimiz şu soruların cevabını istiyor?

Benzer Teknik Emniyet – İş Güvenliğiniz İçin Kilitleme ve Etiketleme Sistemleri. Kilitleme sisteminin kullanılmasındaki amaç asenkron motorlarda eğer iki yöndeki kontaktörlerin açık olması fazların çakışmasına sebep olacaktır bu durum istenmeyen durumdur. Enversör sistem, bu iki kaynak aras›nda geçifli sa¤lar. Sistemde harici flartlara göre bu geçifli yöneten bir otomatizm ünitesi bulunabilir.

Bir yollu butonlarla devir yönünün değiştirilmesini ( elektriksel kilitleme ) öğrenmek.

Mekanik kilit yapılmadan sadece elektriksel kilitleme ile enversör transferi yapılması 1güvenli bir transfer değildir. Sonuçta elektriksel kilitleme ile yapılan bir transfer sistemi elektriksel kilitlemenin yapıldığı ürün ( örnek açtırma bobini veya kontaktör ) arızalanması durumunda kaldiki arıza ihtimali . ELEKTRİKSEL KİLİTLEME şekil 5. Bas-çek mekanizmalı şalteri, kolun ancak basılarak veya çekilerek döndürülmesine olanak verecek şekilde kilitlemede kullanılır. Bas-çek tertibatı, kilitleme mekanizmasının önceden belirlenmiş şalter konumlarında çalışmasına olanak verecek şekilde programlanabilir.

Yardımcı kontaklar, kolun eksenel hareketi vasıtasıyla . FAZLAR ARASI KISA DEVRE olur. Bu nedenle iki kontaktörün birlikte enerjilenmesi engellenmelidir. Devir Yönü Değiştirilirken Kullanılan Kilitleme Yöntemleri.

IVE elektriksel kilitleme ünitesi. Devre kesiciler ile IVE arasındaki bağlantılar için kullanılır). Jeneratör kaynak değiştirme için. Motoru istenilen yönde döndürmek için ILERI ve GERI start butonlar kullanılır. Motor bir yönde dönmekteyken tersi yönde döndürmek kumanda devresinden elektriksel olarak engellenmiştir.

ILERI düğmesine basarak motoru ileri yünde döndürelim. I kontaktörü enerjilenerek ve motor dönmeye. Bizim kaliteli ve iyi gerçekleştirilen elektrik kilitleme tagout kiti satın hoş geldiniz.

LOCKEY tedarikçilerinden biri tarafından yapılan bizim elektrik kilitleme göre özel olarak tasarlanmış.

Memnuniyetle toptan için özelleştirilmiş Elektrik pnömatik kilitleme fabrikamız ile ucuz fiyata Çin malı olduğunu ve ayrıca ücretsiz örnek sunuyoruz. Nuoteng elektrik profesyonel Çin Emanet asma kilit, Vana kilitleme, kablo kilitleme, devre kesici kilitleme, elektriksel kilitleme üreticileri var. Biz uzun yıllar boyunca çeşitli kilitleme ürünleri üretimi için ithaf edilmiştir. Gereken ürünlerimizde ilgileniyorsanız, iletişim hoş geldiniz bizim fabrika ve biz de size özelleştirilmiş hizmet . Bu bilgi size yardımcı oldu . Ters akımla frenleme nasıl yapılır? Kaç çeşit zaman rölesi vardır?

Dinamik frenleme nasıl yapılır? Deney föyünde verilen deneylerin PLC merdiven diyagramlarının çalışmasını kısaca.