Elektrik tesisatı uygunluk belgesi


Asansör makine dairesi elektrik tesisatı tam ve uygun mudur? Bu raporda aşağıda bilgiler bulunmaktadır;. Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi. Bir periyodik muayene firmasiyla konustgumda her yıl elektrik iç tesisat uygunluk raporu almam gerektiğini söylediler.

Buda bayağı maliyetli bir işlem.

Yıllık Trafo kontrol ve topraklaması . Fabrikalar, işletmeler ve diğer binalar elektrik tesisatı uygunluk raporu alarak başta can güvenliği olmak üzere pek çok riski oluşum öncesinde engellemiş olur. Paratoner Ölçümü ve Kontrol Raporu. Termal Kamera Kontrolü.

Kaçak Akım Rölesi Testleri. Mekanik Ölçüm ve Periyodik Muayene Hizmetleri. Kaldırma ve İletim Ekipmanları Muayenesi.

Makineleri Periyodik Kontrolleri. Tesisinizde yapılacak bu kontroller tesisinizin büyüklüğü, pano sayısı, yüksek gerilim beslemesi, . Verilen uygunluk belgesine sahip olan elektrik iç tesisinin kuruluş tarafından tekrar muayene edilmez. Bu kontrollerin hangi yöntemle. Günümüzde ticari-endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, elektrik tesisatın periyodik kontrolü, sürdürülebilir hizmet, üretim ve iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar . Ayrıca elektrik iç tesisat denetimi yapmak ve elektrik iç tesisat uygunluk raporu hazırlama işi bilgi birikimi . Tesisatta kullanılan araç, gereç ve cihazlar ilgili Türk Standartlarına uygun mu? TESİSAT UYGUNLUK BELGESİ. Peki, toplamda bir yıl geçerliliği olan bu belge neleri kapsar?

T : Şebeke topraklama noktası ile herhangi bir. Tesisatçı, düzenlediği iş bitirme bildirimini (Örnek 2) ve denetim kuruluşu tarafından düzenlenen elektrik iç tesisi uygunluk belgesini işletmeye verecektir. EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE KORUMA TOPRAKLAMASI, İŞLETME TOPRAKLAMASI VE PARATONER TOPRAKLAMASININ YILDA ÖLÇÜMÜNÜN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

Gerilim düşüm ölçüleri.

Birçok kaza ve duruşun önüne yapacağınız periyodik ölçümlerle önüne geçebilirsiniz. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için kuruluşların, yukarıdaki alanlarda “ mühendis” ünvanına ve yetki belgesine sahip personel bulundurması şartı vardır. Merdiven otamatiğine bağlı aydınlatma tesisatı. Bilgisayarlarınız, elektronik cihazlarınız ve bütün binanız her bir metal aksamına varıncaya kadar topraklanmış olmalıdır. Topraklama Tesisatı Kontrolü.

Yıldırımdan Korunma Tesisatı Kontrolü. Aydınlık Düzeyi Ölçümü. Tesisat ve sistemlerin periyodik olarak bakımı, kontrolü gerçekleşmelidir.


Sorry, comments are closed!