Elektrik bara sistemleri


Elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesi dendiğinde akla ilk gelen yapılardan biri de baralardır. Son dönemde kullanımı oldukça artan bara ve bara sistemlerini bu yazı dizimizde daha yakından inceleyeceğiz. Aynı gerilim ve frekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı üniteye bara denir.

Bundan dolayı baralar iletkendir. Bara malzemeleri bakır ve alüminyumdan olmak üzere değişik .

Bara , aynı gerilim ve frekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı ünitedir. Vinçler, Yürütme grubu, Konveyör Sistemleri, vb. Eaton en yeni standartlara uygun tam bir yenilenmiş bara serisine sahiptir.

Bara – Elektrik Rayı, güç aktarım sistemi, elektrik bara sistemi , conductor rails, elektrik taşıyıcı bara ray, enerji transfer rayı, conductor rails, kümsan vinç sistemleri, kümsan crane systems, electric transfer rail. Bara Dizaynında Dikkat Edilmesi Gereken Genel Parametreler. Bir busbar seti dizayn ederken, tasarımcı birçok parametreyi göz önünde bulundurmalıdır;.

Bir bara ya da bara seti, istenilen akım için uygun kapasitede olmalı ve gerilim düşümüne sebep olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Vinç Elektrik Bara Sistemleri. Tek ve Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinçlerde. Köprü Yürütme Yolu metrenin üzerinde olduğu yerlerde.

Kapalı Bara Sistemleri istenilen miktarda elektrik enerjisinin tek hat üzerinde aynı gerilimde toplandığı ve dağıtıldığı sisteme denir. Hangi türden olursa olsun tüm vinç sistemlerinde . VİNÇ ELEKTRİK BARA SİSTEMLERİ. Elektrik günümüzde hayati bir ihtiyaç halline gelmiş belki de bulunan en iyi icatlardan birisidir diyebiliriz. Büyük akımlı enerji dış devrelere ve abonelere baralar yardımı ile dağıtılır.

Açık Bara Sistemleri zorlu ve ağır ortam şartlarında çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Tozlu ve yüksek sıcaklıktaki çalışma koşulların da, yüksek akım taşıma kapasitesine sahiptir. Bakır-Çelik, Bakır-Alüminyum ve Komple Bakır versiyonları mevcuttur.

Demir-Çelik fabrikaları başlıca kullanım alanlarıdır. Akım taşıma kapasitesi . Komponentlerin çalışma sıcaklıkları daha yüksekse daha büyük yüklerle yüklenebilir. Burada normal çalışma şartları olarak k=ve ortam .

Endaks Endustriyel Aksesuarlar – Wöhner Bara Sistemleri. Forum Alev BARALAR VE BARA SİSTEMLERİ. Bara, aynıgerilim vefrekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıl. Fabrika ve sanayi tesislerinde elektrik enerjisi dağıtımı kablo veya bara ile yapılmaktadır.

Ancak deneyimler göstermiştir ki küçük atölyeler haricindeki tüm tesislerde elektrik enerjisinin dağıtımında bara sistemi , kablo sistemine göre daha ucuz, emniyetli ve kullanışlıdır. Yarı Açık Yekpare Bara. Baralar Ve Bara Sİstemlerİ. Bakır Bara Bağlantı Klemensi (Yay Baskılı) mm2.

Vidalı Topraklama Bara Mesnedi.


Sorry, comments are closed!