Döşeme altı kanal sistemi nedir


Bu ürünler şap altında veya yükseltilmiş döşeme altında kaldığı için görüntü kirliliği yaratmazlar. Pregalvanizli sacdan üretilirler. Zemin altına döşenen kablo kanallarıyla kabloların güvenliği sağlanır ve modern görünümlü buatlarla çıkış verilir.

Döşeme Altı Sistemleri , Türkiye ve Dünyanın birçok ülkesinde talep edilen standart kalite ve . Belirli noktalara yerleştirilen dağıtım buatları sayesinde zemin üzerine çıkışlar alınarak . Yükseltilmiş döşeme altı kanal sistemi. Sistem , yükseltilmiş döşeme olan hacimlerde uygulanacaktır. Sistemde bulunan tüm kablolar, montajı takiben kodlandırılacaktır.

IPDöşeme Altı Buatlar (YENİ ÜRÜN). IPözelliği sayesinde dış mekan kullanımına imkan veren IKdarbe dayanımlı hem menteşeli hem de çıkarılabilir kapağa sahip döşeme altı buatlar. Kanal üzerinde, projesinde . Entegre Çalışma Ortamı Çözümleri PDF . Montaja öncelikle buatlardan başlayınız. Eğer tesviye şapı yapılmamışsa buat üst noktası, . DÖŞEME ALTI KABLO KANALI. UNDERFLOOR CABLE TRAYS.

Döşeme altı kablo kanallarında ölçü toleransı ± mm. Yukarıda belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır. Busbar kanal sistemleri , elektrik enerjisinin tesis içinde dağıtımını sağlayan modüler bara sistemleridir. Tam bir kanal , kutup, kutup başları, zemin kutuları ve hizmet kutuları serisi. Günümüzde hayatın her alanında hızla artan veri ve güç ihtiyaçları, yeni bina tasarımlarında kendini göstermektedir.

Bu yüzden, yeni yapılan binalarda hızlı değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek esnekliğe sahip alt yapı sistemleri önem kazanmaktadır. Sıva altı tavan ve duvar borusu döĢeyebilecek, buat ve kasaları yerleĢtirebileceksiniz. Yer döĢeme altı boru ve kanal döĢeyebileceksiniz.

Sıva üstü kanal ve kroĢe döĢeyebileceksiniz.


Sorry, comments are closed!