Doku mühendisliği yüksek lisans


Bu programdan mezun olan öğrencilerin, kök hücre özellikleri ve kullanım alanları, hücre biyolojisi, kök hücreler kullanılarak doku ve organ üretimi, yapay organ ve doku geliştirme, yeni tedavi yöntemleri üzerinde uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Bu ise doku mühendisliğinde uzmanlaşmış araştırmacıların ülkede yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi zorunluluğunu artırmaktadır. Programın temel amacı bu alanda eksikliği hissedilen araştırmacıların bir araya getirilmesi ve bu konuda araştırmaların yapılıp klinik uygulamalara gidilmesi ve yüksek lisans düzeyinde . Düzenleyeceğimiz yaz okulunda sahip olduğumuz bilgi ve deneyimimizi teorik ve uygulamalı dersler kapsamında sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yaz okulunun verimli geçebilmesi ve maksimum katkı sağlanabilmesi için kontenjan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayan kişi ile sınırlandırılmıştır.

Kazanılan Derecenin Seviyesi. Programdan başarılı öğrenciler Bilim Uzmanı (Master of Science) derecesine sahip olurlar. Hücre ve doku mühendisliği konusundaki temel tanım ve kavramların, kök hücre, biyobozunur iskele ce hücre-biyomalzeme etkileşimlerinin öğretilmesi. Doku mühendisliğinin temel bileşenlerinin, bu bileşenlerin seçimi, üretimi ve değerlendirilme metodlarının ve potansiyel klinik uygulamalarının incelenmesi.

Başvuruların ilk değerlendirilmeleri sonunda adaylar sözlü mülakata davet edilecek ve . Doktora ders öğrencilere, onları, çok disiplinli alanlarda yaratıcı ve özerk araştırma yoluyla bilim ve teknolojinin ilerlemesine katkıda Rejeneratif Tıp çerçevesinde tedavi çözümler bulma eninde sonunda yönelik yeteneğini geliştirmeye olanak sağlayan bir . Biyomalzemeler, doku mühendisliği , mezenşimal kök hücre, üç boyutlu in vitro modeller, hücre – yüzey etkileşimleri. Rejeneratif tıp, doku mühendisliği ve moleküler biyolojide translasyonel araştırmaların önemli bir parçasını oluşturur.

Bu alan doku veya organların normal fonksiyonlarının yerine konması veya yeniden yapılanmasını sağlamak için araştırmalarda bulunur. Son yıllarda kök hücre çalışmaları sonucunda, bu hücrelerde . Ayrıca, öğrencilere tıp, nanobiyoteknoloji ve doku mühendisliği alanlarındaki uygulamalar spesifik örnekler ile öğretilecektir. DOKU İSKELELERİNİN SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ORTAMINDA.

HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU. Fen Bilimleri Enstitüsü. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı. Sunulan tez çalışmasında, doku. Abstract: DOKU MÜHENDİSLİĞİNE YÖNELİK POLİMERİK YAPILAR Erdem TEZCAN Kemik doku mühendisliğine yönelik biyoyıkılabilir polimerik yapılar kemik hücrelerinin tutunup üzerinde.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER ANA BİLİM DALI. Bu disiplinler arası bir program sağlık hizmetlerini iyileştirmek için doku mühendisliği ve rejeneratif tıp yöntemleri üzerinde duruluyor. Tez başlığı: Kıkırdak doku rejenerasyonunda kitosan doku iskelesi destekli biyoreaktör performansının incelenmesi.

Cenk ÇELİK tarafından Yüksek lisans tezi olarak sunulan “Hibrit İskele. Karakterizasyonu” başlıklı bu çalışma E. Lisans Programı ( 1İngilizce).

Kurs ücreti, Kocaeli Üniversitesi .


Sorry, comments are closed!