Doğru akım motorları çalışma prensibi

Bu alan içerisine giren cisimler sabit mıknatısın özelliklerini taşır ve iletken cisimleri kendine çeker. Aynı kutupta olan alanlar birbirini iter, farklı kutuplarda olanlar ise birbirlerini çeker. Doğru akım motorlarına DA motor veya DC motor da.

Endüstride elektrik enerjisinin . Elektirik motoru nedir?

DC motorlarda , bahsettiğimiz manyetik alanı endüktör meydana getirir. Endüktör kutupları mıknatıs ya da elektromıknatıslardan oluşmuştur. Her iki yapı da motorun gövdesinde sabit olarak bulunur.

Otomotivde marş motorundan soğutma sistemindeki fan motoruna,silgeç motorundan kalorifer motoruna. Merak ettiğiniz her şey, Türkçe. DC Motor Çalışma Prensibi. Bir iletkene doğru akım uygulandığı zaman iletken, sabit manyetik alan meydana getirir.

Alan içerine giren cisimler sabit mıknatısın özelliklerini taşır ve iletken cisimleri kendine çeker.

Prensip olarak aynı kutupta olan alanlar . Buna bağlı olarak doğru akım makinesi, doğru akım jeneratörü veya doğru akım motoru olarak da çalıştırılabilir. Bütün elektrik motorların çalışması elektromagnetizmanın kurallarına göre gerçekleşir. Akım taşıyan iletken üzerinde manyetik alan oluşur, bu iletkende harici bir manyetik alan içersinde bulunduğunda iletkenin taşıdığı akıma ve harici alan şiddetine bağlı bir kuvvet oluşur.

N kutbundan S kutbuna doğru oluşan bu kuvveti, manyetik akı olarak adlandırıyoruz. Günümüzde elektrik-elektronikteki ilerlemelere paralel olarak bu motorların kullanım alanı oldukça . Bu motorları birbirlerinden ayıran en büyük fark endüktör sargılarının yapılarında görülür. Eğer bir motorun içini araştırmak istiyorsanız üzerindeki fanı ya da su pompasını çıkartmanız gerekecektir. Bunun yerine herhangi bir robotik mağazadan ucuz bir DC motor alabilirsiniz. Endüvi üzerindeki iletkenlere fırça ve kolektör yardımıyla doğru gerilim.

Motorlarda manyetik alanı endüktör oluşturmaktadır. Bu yönden doğru akım motoru asenkron motordan üstündür. ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA.

Alternatif akım adından da anlaşılacağı gibi yönü ve şiddeti sürekli değişen bir akım tipidir. Bu akım tam bir sinüs eğrisi. Sürekli olarak dönme sağlamakta olan bobin, elektrik motorlarının çalışma prensibini oluşturmaktadır. Senkron motorların statoru ile asenkron motorun .

Asenkron motorun çalışma prensibi farklıdır. Bu iki fazın verdiği güç rotor pozisyonuna bağlıdır.