Diyotlar pdf

Bunlar, yüksek akımları taşıyabilirler ve yüksek ters tepe gerilimlerine dayanabilirler. Bu iki element doğada kristal yapı halinde bulunur . Diyotlar , yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır. Direncin küçük olduğu yöne doğru yön ,büyük olduğu yöne ters yön denir.

Bu eleman yarı iletken diyot olarak bilinir ve tek yönde akım geçirir.

TEORİ: Zener diyot ters polarma altında çalıştırılmak üzere tasarlanmış P ve N tipi iki yarı iletkenin birleşiminden meydana gelen bir diyottur. P-N jonksiyonu diyot , transistör ve diğer yarı iletken elemanların temelidir. Doğru yönde polarma edildiğinde normal bir diyot gibi davranarak, üzerinden eşik gerilimine kadar küçük, eşik geriliminden büyük polarma değerleri içinse hızla artan büyük bir.

Bir diyot , anot ve katot şeklinde iki ucu olan bir devre . A gibi küçük değerli akımların çekilebileceği bir regüleli kaynağa ihtiyaç duyulduğunda yüke paralelbağlı tek bir zener elemanı ve zener diyota seri bağlı bir Rs direncinin kullanımı yeterli . Sıcaklık artışı diyot yapısına ilave enerji katar. Germenyum diyotlar , ısı değişimlerine Silikon .

Diyot tek yöne elektrik akımını ileten bir devre elemanıdır. Diyotun P kutbuna Anot, N kutbuna da Katot adı verilir. Genellikle AC akımı DC akıma dönüştürmek için Doğrultmaç devrelerinde kullanılır.

Diyot N tipi madde ile P tipi maddenin birleşiminden oluşur. Bu maddeler ilk birleştirildiğinde P tipi maddedeki oyuklarla N . Elektronik endüstrisinin en basit ve temel devre elemanlarından olan diyotlar pek çok cihazın üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Endüstrinin artan gereksinimlerini karşılamak . Yarım-Dalga Doğrultmaç. Kırpıcı ve Sınırlayıcı Devreler. Amaçlar: Bu bölümü bitirdiğinizde aşağıda belirtilen konular hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaksınız.

Gerilim Kenetleyici ve Gerilim Çoklayıcılar. Analog devre elemanları direnç, kondansatör, bobin ve diyot , transistör gibi yarı iletkenlerden oluşmaktadır. Bu elemanların teknik özeliklerini tanıyıp ayırt edebileceksiniz.

Aynı zamanda sağ- lamlık kontrolünü de yapabileceksiniz. Burada alacağınız bilgiler, temel bilgiler olacağı için oldukça iyi öğrenmeniz gerekmektedir. Diyot denklemi iletim ve tıkama yönünde kutuplama için geçerlidir.

Tıkama yönünde gerilim uygulanınca V gerilimi negatif olacaktır. Diyoda ters polarizasyonda zamanla artan bir gerilim verilirse belli bir zaman sonra diyot yanar ,delinir veya kısa devre olur. Bundan sonra diyottan çok büyük akım geçmeye başlar.

Yukardaki grafikte diyodun iletime geçmesi ve delinme gerilimi görülmektedir. DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ. Diyot , yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır. Bir yöndeki direnci ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. A Çeşitli elektronik devre elemanlarının genel görünümü.

Kullandığımız pek çok cihazın üretiminde bir veya birkaç elektronik devre elemanı kullanılmaktadır. Elektronik devre elemanları ise yarıiletken materyaller kullanılarak üretilir. Diyot , transistor, tristör, FET, tüm-devre (entegre) v. Gerçek diyotlarda ters yönde çok küçük bir akım akar. A civarındadır ve sıfır kabul edilir. Pratik olarak akım akmaz denilir.

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında yarı iletkenleri çalışma şartlarına ve çeşitlerine uygun olarak devreye bağlayabilecek ve hatasız olarak test edebileceksiniz. Diyotları özelliklerine, çalışma şartlarına ve çeşitlerine uygun olarak devreye bağlayabilecek, diyotları uygun ölçü aletleri ile hatasız . Diyot sembolü, aşağıda görüldüğü gibi, akım geçiş . Diğer bir deyimle, bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır.