Diyot kataloğu


P-N tipi maddelerin birleştirilmesiyle oluşan diyotun yapısı verilmiştir. P ve N tipi iki madde birleştirildiği zaman birleşim yüzeyinin yakınında bulunan. R direnci diyottan fazla akım geçmesini engellemek için bağlanmaktadır. Diğer bir deyimle, bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır.

Direncin küçük olduğu yöne doğru yön ,büyük olduğu yöne ters yön denir.

I değerini aşmamalıdır. W ile 50W arasındaki güç değerlerinde üretilmektedir. Zener diyodun ideal eşdeğeri bir gerilim kaynağı kabul edilir.

Yaklaşık eşdeğeri ise bir direnç ve kaynak geriliminin toplamı olarak verilir. PIV ya da PRV ya da V(BR), belirli bir sıcaklıkta maksimum ters yön gerilimi. Güç tüketimi, belirli bir sıcaklıkta tüketilen maksimum güç değeri.

C, ters polarmada kapasitans seviyesi. Sıcaklıklar, çalışma ve depolama sıcaklıkları.

PN birleşimine elektronik endüstrisinde “ diyot ” adı verilmektedir. Işık yayan diyot ısındıkça, ışık yayma özelliği azalmaktadır. Diyot kataloglarında yer . Bu hal etkinlik eğrisi olarak gösterilmiştir.

Bazı hallerde fazla ısınmayı önlemek için bir soğutucu üzerine monte edilir. Bunun için gösterilmiş olduğu gibi devresine seri . Ancak zener gerilim genellikle katalog bilgisi olarak verilir. Sadece bozulma veya değişim gibi durumlarda belirttiğimiz metot uygulanır.

Bunun yanı sıra zener diyot kataloğunda güç, maksimum ters akım, maksimum ters kaçak akım, maksimum zener diyot direnci ve . Temel Komponent Serisi Kataloğu. Doğru komponentleri, doğru fiyata, ihtiyacınız olduğu zamanda alın. Bu iki element doğada kristal yapı halinde bulunur . Yalnız bozulma veya değişim gibi durumlarda belirtilen yöntem uygulanır. Brakell Yay Baskılı Fren. ELEKTRO MANYETİK FREN SİSTEMLERİ.

Su soğutmalı kondansatörler. All of our spare parts are.


Sorry, comments are closed!