Deşarj lamba çeşitleri

Metal halide, (d) Cıva buharlı, (e) Sodyum buharlı. Ayrıca cıva içermesi doğaya düşman bir lamba olduğunu gösteriyor. Elektrik sarfiyatı ise oldukça yüksektir.

Merküri buharlı lambalar , ilk piyasaya sürülen yüksek yoğunluklu deşarj lambalarıdır. Omik dirençli akım sınırlandırıcılı deşarj tüpüne alternatif gerilim uygulanınca yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi tanına kadar gerilim şebeke gerilimini takip eder.

Bu noktada lamba gerilimi şebeke geriliminin altına düşerken lambadan da akım akar. Incandescent Lamp: Akkor telli lambalar. Luminescent Lamps: Flüoresan ampuller.

ESL: Elektronik uyarılmış lambalar. Fluorescent: Flüoresan. HID: Yüksek yoğunluklu deşarj lambası. SSL (LED): Işık yayan diyotlar.

Bir deşarj lambasında iyonizasyon akımları, dirençler, elektronik yöntemler ve elektromanyetik yöntemlerle sınırlandırılabilir.

Bu çalışmada bu yöntemlerden elektromanyetik olanı, yani balastlar ele alınacaktır. Balast Yapıların Görevleri. Bu metal oksit kaplamanın rolü, lambanın ürettiği az miktardaki kızılötesi ışınları (yani ısıyı) geri yansıtarak ısı kayıplarını azaltmak ve lambanın verimi arttırmaktır. Deşarj lamba çeşitleri. Flüoresan lambalar , civa buharlı deşarj lambaları olup, etkinlik faktörlerinin yüksek, işletme giderlerinin düşük, ömürlerinin uzun olması gibi özellikleri ile verimli ve kaliteli bir aydınlatma için vazgeçilmez . Azotlu ve Karbondioksitli Işık Tüpleri (Moore Işık Tüpleri).

Azot kırmızımsı sarı renk, karbon yapay gün ışığı rengi sağlar. Yüksek basınçlı cıva buharlı lamba yerine alçak basınçlı kullanılırsa lamba mor ötesi ışınları daha da. Gittikçe artan kullanım alanıyla birlikte hiç şüphesiz bol bol aşina olacağımız bir lamba türü olacaktır. MHz frekansla çalışır ve diğer deşarj lambalarından farklı olarak flicker etkisi yoktur.

Farklı armatür yapıları ve farklı güçteki lamba çeşitleri ile çok geniş bir kullanım alanı vardır. Geleneksel aydınlatma kategorileri, sokakları, binaları ve evleri geleneksel yollarla aydınlatır. Ancak, görebilmek için öncelikle ışık ve onun yansıyabildiği yüzeylerin olma- sı şarttır.

Günlük yaşamımızda, herhangi bir eylemi gerçekleştirmek için ışık yayan, yansıtan ya da geçiren bir nesnenin varlığı çoğunlukla yeterli olmamaktadır. Kısaca, bir mekanı herhangi bir kaynakla ışıklandırmak, aydınlatma . Bilgiler, UV lamba Ultraviyole Lambalar UV LAMBA Çeşitleri.

Elektronlar katotların (negatif elektrik yükü) metal ya da gaz atomlarıyla çarpışarak elektronlarını daha yüksek enerji seviyesine yükselmesiyle yayılırlar. Reaksiyon ile çarpışma tamamlandıktan sonra elektronlar anında Radyasyon enerji . Yine balast ihtiyaçları vardır, ancak Eve Eduylu bazı ev kullanımı modelleri için balast lambanın plastik kısmı içersindedir. LAMBA ÇEŞİTLERİ HMI HMI, lambalar tungsten halojenlere göre üç-dört kat daha fazla ışık üretir ama aynı güç birimi başına daha az elektrik harcar.

HMI ampullerde tungstenden yapılmış iki elektrot, silindir ya da elips şeklindeki deşarj odacığından ark oluşturur. Tungsten telden filamanı .