Darbe deneyi


Bu olaya özellikle oda sıcaklığının altındaki sıcaklık değerlerinde çok rastlanmaktadır. YMK ve HMK yapılı metaller ile yüksek . Belirli bir malzeme için farklı sıcaklıklarda yapılan darbe deneyleri malzemenin darbe direnci hakkında önemli bilgiler verir. Bu düşüş aniden olabildiği gibi belirli bir sıcaklık aralığında da olabilir. Sıcaklığın azalmasıyla malzemelerin darbe direnci düşer.

Genelde malzemelerin mekanik özellikleri hakkında fikir edinebilmek için çekme deneyi sonuçları kullanılır.

Gri dökme demir numunelerinde, . Metallerin özellikle gevrek kırılmaya uygun sartlardaki mekanik özellikleri hakkında bilgi edinmek ve numunenin dinamik bir zorlama altında kırılması için gerekli enerji miktarını (darbe direncini) belirlemek. Darbe Deneyi , metalik ve metalik olmayan malzemelerin dinamik zorlamalar altında kırılması için sarfedilen enerji miktarını tayin ve tespit amacıyla yapılır. Darbe deneyi metallerin özellikle gevrek kırılmaya . KK05ŞUBATSIRA NO: 29. Darbe mukavemet lerinin , yavaş ivmeyle yüklenen mııkavemetlere göre daha düşük olduğu görülmüştür. Metalik malzemeler, kullanım sırasında ani uygulanan darbe yüklerine dayan mak zorundadırlar.

Bu kırılma tipleri sünek kırılma, gevrek kırılma vb. Kırılma enerjisi joule olarak hesaplanır ve bu değer.

Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Plastik malzemelerin çarpma ve eğilme mukavemeti bu deneyle belirlenebilir. METAL , PLASTİK , AHŞAP VE BENZERİ MADDELERDEN YAPILAN ÜRÜNLERİN KIRILMA KUVVETLERİNİN. O max 47O min 9max 0min 2max 2min 2max 2min 88O max 92O.

DENEYİN ADI: Çentik Darbe Deneyi. Darbe Test Cihazı ile yüksek hızlarda deney parçasının kırılmasında soğurulan enerji miktarı ölçülür. ENTİK DARBE NUMUNE HAZIRLIĞI. Hazırlama test parçasının özelliklerindeki değişimi en aza indirecek şekilde yapılmalıdır. Deney parçası üzerine işaretler, destekler veya örslerle temas hâlinde olmayan herhangi bir yüzeyde ve işaretlemenin neden olduğu soğuk şekillendirme ve yüzey süreksizlikleri etkilerinden . Zwick, plastik malzemelerin Charpy ve Izod normları dahilinde darbe testleri için Darbe Test cihazları, Düşürmeli Darbe-Drop Weight Test Cihazları ve Sıcaklık Kabinleri gibi ürünlerden oluşan geniş bir portföy sunmaktadır.

Bu yüzden kullanacağı malzemeyi yeterli ekonomikliğe. Numune deneyin yapılacağı makineye dikkatlice yerleştrildikten sonra makinenin çekici serbest . Bir çok teori olmasına rağmen mühendislerinde cevabı bu mekanik testte olabileceğini . Ani darbelere karşı dayanımı yüksek olan malzeme seçimi için, malzemenin kopmaya karşı olan direnci darbe testi ile ölçülmelidir. Darbe Test Laboratuvarında bulunan darbe test cihazları ile ürün kalite kontrol ve proses gelişiminin izlenebilmesine yönelik, kompozitler, plastikler, seramikler ve metal alaşımlarında deney parçasının kırılmasında tutulan enerji miktarı ölçülmektedir.

Malzemenin ani darbelere karşı dayanımı tokluğu ile yakından ilişkilidir.


Sorry, comments are closed!