Buton kilitlemeli kumanda devresi


Bu nedenle buton kilitlemeli devrelerde, kontaktörler beraber çalışmazlar ve kısa devre meydana getirmezler. Gerekli kumanda devresini çizmeye başlamadan önce şu soruların cevabını verebilir olmam gerekir. Benden istenilen nedir? Bir asenkron motorun sadece start butonuna basılı olduğu sürece çalışması.

Buna göre hangi devre elemanlarını kullanmam gerekli?

Kilitleme sisteminin kullanılmasındaki amaç asenkron motorlarda eğer iki yöndeki kontaktörlerin açık olması fazların çakışmasına sebep olacaktır bu durum istenmeyen durumdur. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI. BUTONLU KİLİTLEME şekil 5. Butonlu kilitleme güç ve kumanda devre şeması (Amerikan normu) şekil 5. Devir yönünü buton kilitlemeli ve elektiriksel kilitlemeli olarak değiştiriniz.

Buton kilitlemeli ve elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme kumanda ve güç devre şemasını çiziniz. Devre elemanlarını tespit ve temin ediniz.

Kumanda kabloları ve devre elemanlarının seri lamba ile sağlamlık . Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz. Uygulama yapmadan önce yukarıda devre şemasını çiziniz. Devrede ileri yön ve geri yön için bir tane olmak üzere iki . Devrenin Çalışması: fazlı asenkron motorun ileri ve geri devir yönünün değitirildiği devredir.

Stop butonuna basılarak devrenin. Birçok yerde bulabileceğiniz bu autocad Buton Kilitlemeli. Karmaşık devrelerin işleyişlerinin ve çözümünün.

Normalde açık kontaklı bir anahtardan akım geçmez. Butona basarak kontak kapandığında akım geçer. Kontak emniyetli ( elektriksel kilitlemeli ) devir yönü değiştirmedir. Emniyet sistemlerinin her ikisi birden aynı anda uygulanabilir. Elektriksel Kilitlemeli Dönüş Yönünü Değiştirme.

DENEY BAĞLANTI ŞEMASI : İŞLEM BASAMAKLARI. Bir motorun, butona basıldıktan belirli bir süre sonra çalışması isteniyorsa Şema 1.

Bir start- stop butonu ile asenkron motorun çalıştırılıp durdurulması. Asenkron motorun elektriksel kilitlemeli devir yönü degistirme kumanda ve güç devre.


Sorry, comments are closed!