Basınç transmitteri


Genel endüstriyel uygulamalar için S-basınç transmitteri talepkar ölçüm gereksinimleri olan müşteriler için ideal çözümdür. Application: industry, building technology. Wheatstone köprüsü kalın film teknolojisi ile seramik diyaframın bir tarafına direkt olarak basılmıştır ve sinyal sağlayan elektronik 4…mA akım döngüsü sağlanması için ilave edilmiştir.

Boru hatlarında veya kapalı haznelerde VEGABAR basınç transmitteri ile proses basıncının ölçülmesi. Spesifik uygulamalarda basınç transmitter seçiminin yanısıra ilk olarak basınç sahasına göre basınç ölçümü göz önünde bulundurulmalıdır. Basınç sensörleri belirlenecek referans basıncına göre birbirlerinden ayrılır.

Bir çok proses değişkeninden biri de basınçtır. Basınç sıvı ve gazlar moleküler etkileşim nedeniyle içinde bulundukları kabın birim yüzeyine uyguladığı kuvvet olarak açıklanabilir. Bu değişkenin kontrol edilebilmesi için ölçülebilir olması gerekir.

Basıncın ölçülmesini sağlayan sensörlere basınç sensörleri denir. BASINÇ ÖLÇME TEKNİKLERİ ve TRANSMİTTERLER. Basınç Transmitteri ölçülen basıncın büyüklüğünü veya değişimini standart bir elektriksel değere çevirir.

Günümüzde, hidrolik ve basınçlı hava sistemlerin daha performanslı,hassas, hızlı ve kontrol açısından daha esnek olması gerekmektedir. Bu gerekliliklere ilaveten yakalanılmış olan yüksek standartlardan aşağı düşülmemelidir.

Hidrolik sistemlerde yüksek standartlarda . BAR, 0-BAR veya 0-6BAR opsiyonel farklı seçenekler. Toz toplama sistemlerinde, kullanılan torbalı filtreler, zamanla toz i birikmesiyle tıkanmaaktadır. Torbalı filtre diye adlandırılan bu filtreler tıkanınca sistemde temiz hava elde etmek mümkün olmamaktadır.

Bu filtrelerin geçirgenliği fark basınç yöntemi ile ölçülür. Bu ölçüm işlerinde hassas olarak Smart . Bağlantı Tipi : Alttan Dişli. Pa ölçüm aralığındaki fark basıncını izlemek için geliştirilmiştir. TGPS Basınç Şalteri 1-Bar. Elektronik Tip Basınç Ölçer14.

Pa, seçilebilir aralık, LC Modbus , wifi, röle. Seviye ölçümlerinin doğru yapılması, ünite operatörüne . Basınç transmitterleri sıvı ve gazlardaki relatif (manometre) basıncı ölçmek için kullanılır. WIKA kullanım kılavuzu, basınç transmitteri , model A-10.

Kullanma talimatında açıklanan cihaz en son teknoloji kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Tüm parçalar, üretim sırasında uyulması zorunlu kalite ve çevre kriterine .


Sorry, comments are closed!