Basınç transmitteri nedir

Herhangi bir prosesteki değişimleri algılamak, o prosese yön verebilmek için ilk adımdır. Bu değişimleri elektronik bir ortamda kullanmak istiyor isek belirli bir hale sokmak gerekir. Transmitter kelime anlamıyla da dönüştürücü demektir.

Isı, sıcaklık ve basınç. Basınç sensörü basıncın ölçülmesini sağlayamaktadır.

Basınç ölçüm yapılacak sisteme göre, mutlak basınç transmitteri , gauge basınç transmitteri , fark basınç . Bir çok proses değişkeninden biri de basınçtır. Bu değişkenin kontrol edilebilmesi için ölçülebilir olması gerekir. Basıncın ölçülmesini sağlayan sensörlere basınç sensörleri denir.

BASINÇ ÖLÇME TEKNİKLERİ ve TRANSMİTTERLER. Günümüzde, hidrolik ve basınçlı hava sistemlerin daha performanslı,hassas, hızlı ve kontrol açısından daha esnek olması gerekmektedir. Bu gerekliliklere ilaveten yakalanılmış olan yüksek standartlardan aşağı düşülmemelidir.

Hidrolik sistemlerde yüksek standartlarda . Bunların başında, belkide en bilineni konumunda bulunan transmitterler (Fm aktarıcı) gün geçtikçe geliştirilip daha iyi optimize edilmesi proses üretimindeki katkısını destekler niteliktedir. Peki bu transmitterler nedir ne işe yarar? Pressure yap›lan ölçüm fleklidir. Tam Vakum (Full Vacuum). Mutlak S›f›r ( Absolute Zero).

Gösterge Bas›nc› için S›f›r (Gauge Zero). A ç›k›fl için en düflük ayarlanabilir de¤er = LRL. Seviye ölçümlerinin doğru yapılması, ünite operatörüne . Yani gage basıncı mutlak sistem basıncı ile atmosferik basınç arasındaki farktır. Elektronik basınç transmitteri bir tanka şekilde görüldüğü gibi monte edilir.

Bir gösterge sinyalini göndererek tank içindeki. Fark basınç transmitteri tank bağlantısı. Bu sınıftan bir akış ölçer normal olarak.

Basınç transmitterleri çeşitli formlarda ( Gauge, mutlak , vakum ve fark )basınç değişkenini ölçmek için kullanılır. Atmosferik Basınç: Atmosferik basınç atmosferin oluşturduğu kuvvettir.

Bu değer, deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. Transduser ile transmitter arasyndaki fark nedir ? Genel endüstriyel uygulamalar için A-modeli basınç transmitteri sadece kompakt tasarımı ile dikkat çekmekle kalmaz aynı zamanda oldukça rekabetçi fiyatı ile. Bu sinyaller , tabiki uzun mesafeler için uygun değildir. Hata limitleri ≤ 03° Tekrarlanabilirlik . Düz gövde, temiz oda duvarında su yüzeyi entegrasyonunu mümkün kılar. Opsiyonel olarak, fark basıncı ölçmek için basınç transmitteri : nem ve sıcaklık.

Otomatik sıfır noktası ayarı, yüksek sıcaklıktan bağımsız doğruluğu ve uzun vadeli. Hassasiyet: FSO Special characteristics: Turn-down 10:1.