Basınç şalteri bağlantı şeması

Emniyet ventiline benzer bir prensip ile çalışan duruk şalter imalatı yapan firma ve modele göre farklılık göstermektedir. Tankın güvenliği için tank üzerine veya hemen çıkışına yaylı güvenlik vanası takılır. Basınç şalteri bağlantı şeması kampa. Su deposu, pompa, hidrofor tankı ve kompresör bağlantılarında gerektiğinde kullanılmak üzere vana bağlanır. Kompresör basınç şalteri çalışma prensibi ve basınç şalteri ayarı (duruk şalter).

Hidrofor Bağlantı Şeması.

Uzun zamandır kullanılan ve yıpranmış duruk şalter belirli aralıklarla manometreler yardımıyla kontrol edilmeli ve . Su seviyesi hidrofordan yüksek veya aynı seviyede ise ,. ALışTıRMAYA BAŞLAMAK b- Çok pompalı ve trifaze hidroforlar ise ana şalter`. Gerektiğinde yetkil i elekrikçilere danışılması gerekmektedir. Periyodik bakımı yoktur.

Duruk şalterlerin çalışması, içlerindeki yayın tansiyonuna bağlıdır. Bu tansiyon tepe civatası ile belirlenir. Yani üst basınç ayarı yapılır. Ara basınç (ΔP) ise duruk şalter üzerindeki diğer .

Elektrik Bağlantısı , Soketli ( Hirschmann) tip. Membranlı Tankın Bağlantısı. Teknik Özellikler Tablosu. RESİM I – Su depolu tesislerde, boru tesisat şeması.

HIDROFOR DEPOSUSU ÇIKIŞI: C). Diferansiyel: – bar. YENİ ÜRÜN Otomatik Pompa Kontrolü. Hall:– Stant: 3E1da olacağız. Siz değerli dostlarımızı orada görmekten onur duyarız.

PA tipi ETNA bas›nç flalterleri hidrofor ve su pompalar›n›n otomatik olarak çal›fl›p durmalar›n› sa¤lamak üzere tasarlanm›flt›r. PA-V tipi ETNA tahliyeli bas›nç flalterleri ise, hava kompresörlerinin bas›nç alt› nda ilk harekete kalk›fl›n› kolaylaflt›rmak için, kompresör durdu¤unda bas›nç. Kablo bağlantıları dışında birisi yaylı diğeri yivli iki vida görülür.

Yaylı vida Halt yani alt basınç değerini ,diğeri Hüst yani üst basınç değerini ayarlamada kullanılır. Halt ve Hüst değerlerini biri birine çok yakın tutarsanız hidrofor çalışırken şalteri sürekli attırabilir. En az bar basınç farkı olması tavsiye edilir. Motorları bağımsız olarak devreye alma ve çıkarma özelliği. Arıza kodları ile arıza tesbitinin yapılabilmesi.

Termik atma zamanın ayarlanabilmesi.