Aydınlatma projeleri megep


Bu modül ile uygun sınıf ortamı ve aydınlatma projesi çizimi araç gereçleri sağlandığında aydınlatma projelerini okuyabilecek, standartları kavrayabilecek, bir mekanın aydınlatma projesi için aydınlatma hesabı yapabilecek ve standartlara uygun aydınlatma projeleri çizimi yapabileceksiniz. Alan ortak modüllerini baĢarmıĢ olmak. Uygun ortam sağlandığında, TS . Aydınlatma projesi modülü).

Nemli yer aydınlatma tesisatını yapabileceksiniz.

Gerekli toplam ıĢık akısı η. MODÜL ADI İÇ TESİSAT DÖŞEME TEKNİKLERİ. AĞIRMA TESİSATLARI GÜVENLİK TESİSATLARI. HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI. Kararı ile onaylanan,.

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI.

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN. BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II. Bilgisayar ortamında çizilecek olan Elektrik. AYDINLATMA VE KUVVET PROJESİ ÇİZİMİ).

AT tablosuna ait yükleme cetveli. GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ). Tesisat Döşeme Teknikleri. Erim SEVER Makina Mühendisi – Elektrik. AA motorları, motor şalter çeşitleri, iç aydınlatma armatürleri, projeler ve malzeme katalogları. Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

MODÜLÜN TANIMI Elektrik aydınlatma proje çizimi konularını içeren öğrenme materyalidir. Bireysel Öğrenme Süresi ( Proje , Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi). Bu derste, zayıf akım, aydınlatma ve kuvvetli akım tesisat devrelerini uygulamaya yönelik bilgi ve . Topraklama Projeleri, 39. Bina Enerji Giriş Sistemleri, 9 87 1TL.

Dersine Ait Megep Modülleri.

Kabin içi aydınlatma lambası. Haberleşme ve bildirim tesisatları. Zayıf akım tesisatı arıza tespiti ve onarımı. MERDİVEN PLANI VE DONATI ÇİZİMİ.

Problemsiz revizyon ve genişlemeler. Bağımsız cihazların (örn. Isıtma ve aydınlatma ) bir arada çalışması olanağı. Karmaşık ihtiyaçların az emek vererek yerine getirilebilmesi.

Merkezi gözlem ve kontrol olanağı. Derste proje yapmak isteyenler içinde bir yığındır ayrıca.


Sorry, comments are closed!