Atıl kapasite


Bir fabrikanın on bin birim mal üretebilecek tesisleri bulunduğunu varsayalım. Kontrol Üretim Planlama. Atıl Kapasite Bir üretim biriminde mevcut olup kullanılmayan kapasitedir.

Ayrıca üretim miktarının üretim biriminin kapasitesinin altında olma. ATIL KAPASİTE (ÇALIŞILMAYAN KISIM VEYA. BOŞTA GEÇEN ZAMAN) MALİYETİ.

MAMUL MALİYETİ : Üretilen mamul maliyetinin doğru ve gerçek olarak belirlenmesi hem işletmenin hayatta kalması, amaçlarına ulaşıp, devamlılığını sağlaması açısından işletme sahip ve yöneticileri için, hem işletmeyle ilişkisi bulunan . Türkçe online sözlük Tureng. Kelime ve terimleri çevir ve farklı aksanlarda sesli dinleme. Bu da doğru planlanmış bir kapasite yönetimiyle olur.

Kapasite planlaması işletmelerin belli bir zaman diliminde kullanacakları kapasitelerini tespit etmesinde kullanılır. Bu planın yanlış yapılması işletmelere atıl veya eksik kapasite. Tam kapasite, pratik kapasite, teorik kapasite, zorlanmış kapasite, garanti edilmiş kapasite, gerçekleştirilebilir kapasite,.

Temel üretken birim kapasitesi, kısmi kapasite, üretim aşaması kapasitesi, işletme kapasitesi, teşebbüs kapasitesi,. Atıl kapasite , yedek kapasite, esas kapasite, yan. Uygulamada atıl kapasite maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde tereddütlerin olduğu ve yanlışlıkla- rın yapıldığı görülmektedir. Oysa ki geçen yıl tavuk fiyatlarındaki artış, kapasiteyi artırıcı yatırımların yapılmasına neden oldu.

Fiyatlar bugün için üretimle başa baş gidiyor. Fakat daha sonra bu kapasite artışı sorun yaratabilir dedi. Buna karşın Kuzey Avrupa ülkelerinden işlenmiş ürünlere olan talebin arttığını sözlerine belirten Kızıltan, balık filetolarında . Bunların başında atıl kapasite geliyor. Yeterli miktarda tezgah olmasına rağmen her yıl milyar dolarlık ithalat yapılıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde, birbirinden farklı sektörlerde kapasite kullanımıyla ilgili sıkıntılar söz konusudur. Türkiye de bu ülkelerden biridir, özellikle de un değirmenciliği noktasında. Küçük ve orta büyüklükteki sanayicinin sayısı çoktur, toplam olarak hepsini birden değerlendirdiğimiz zaman ellerinde çok büyük atıl tezgah kapasiteleri vardır. Bu atıl tezgah kapasiteleri bir araya getirilemediği için, büyük çapta ihracat yapacak mal üretimi gerçekleştiremezler.

Hepsi kopuk kopuk ve ayrı ayrı çalışır. Bir firma veya firma grubunun en etkin (en düşük ortalama maliyet) biçimde üretim yapması durumda üretebileceği miktar ile gerçekte ürettiği miktar arasındaki pozitif fark. Türkiye`de verilmiş mevcut elektrik üretim lisanslarının yatırıma dönüşmesi halinde atıl kapasite oluşacağı uyarısında bulunuldu.

Doğalgazın payının azaltılması hedefi de sorgulanıyor.


Sorry, comments are closed!