Asenkron motor çalışma prensibi


Talip Öztürk 15views. Asenkron motorların çalışması şu üç prensibe dayanır: 1. Manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenden akım geçirilirse o iletken, manyetik alanın dışına itilir. Aynı adlı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker.

Hem asenkron hem de senkron motorlarda, motor statorüne sağlanan AC güç, zaman içerisinde AC salınımlar ile dönen manyetik alan oluşur.

Bu yazımızda elektrik makine çeşitlerinden biri olan asenkron motorları inceleyeceğiz. Bu durumda çubuklar alan tarafından kesilmez ve rotor çubuklarında bir gerilim indüklenmez. Dolayısıyla herhangi bir döndürme momenti oluşmayacağı için rotor dönmez. Bu manyetik alan manyetik alan içerisinde duran kısa devre çubuklarını keserek rotor üzerinde bir gerilim indükler. Stator üzerine yerleştirilen sargılar ya üçgen şeklindeki sargılardan yada yıldız bağlı sargılardan oluşmaktadır.

Stator sargılarından geçen akım alternatif akım olduğundan manyetik devrede . Yol verme yöntemlerini ise asenkron motorlarda hem sincap kafesli rotorlar hem de tel sargılı rotorlar için genel olarak ele alacağız. Senkron makinelerde olduğu gibi ikinci bir kaynağa (Doğru akım) ihtiyaç yoktur.

Bundan dolayı asenkron motorlar tek uyartımlı motorlar sınıfına girerler. ASENKRON MOTORUN ÇALIŞMA PRENSİBİ. Oluşan bu alana senkron hız alanı denir. Senkron hız asenkron motorlarda rotor, stator alanın dan daha az dönmektedir. AC Motorlar, alternatif akım elektrik enerjisini, mekanik enerjiye çeviren elektrik motorlarıdır.

Bu motorların asenkron tipleri standart bir aygıt olmuştur. Senkron tipleri ise, yüksek güç gerektiren yerlerde kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde günümüzde kullanılmakta olan elektrik motorları mikro işlemciler ile donatılmıştır, bu sayede çalışması kullanıcının ihtiyaçlarına ayarlanabilmektedir.

Senkron motorlar gibi çeşitlere . Alternatif alan motorları. Günümüzdeki şeklini alana kadar boyutunda, ağırlığında ve veriminde değişikliklere uğramıştır. Ayrıca diğer elektrik makinelerine göre daha ucuzlardır ve bakıma daha az ihtiyaç . Ayrıca devir sayılarının yük ile çok az değişmesi nedeniyle, sabit devirli motorlar olarak kabul edilir.

Verimleri ise oldukça yüksektir. Koruma Tipi (IP.) Motor Etiketi. IP: (Ingress Protection Classes) Motorun koruma sınıfı. Bu döner manyetik alan senkron hızda döner.

Bu hızda dönen manyetik alandan dolayı durmakta . Bu proje asenkron motorların çalışma prensipleri , evirici(inverter) özellikleri, asenkron motorların .


Sorry, comments are closed!