Ampulden sonra kullanılan ışık kaynakları


Yapay ışık nedir, doğada buluna maddelerin veya canlılardan değil de insan eliyle üretilmiş fener, lamba, araba farları gibi ışık kaynakları yapay olmaktadır. Ve sonra da mum gibi aletler yapılır ve de gaz lambası olur. Yapay ışıklara günlük hayatımızda bir çok alanda örnek gösterebiliriz en başta akşamları evimizde yanan ampul olabilir.

Bunu en iyi ayırt etmeniz için . Yakıt olarak (bizde gaz olarak bilinen) bir petrol ürünü kullanılır ve ışık seviyesi ayarlanabilir.

Ateş hem geceleri ısınma aracı hem yemek pişirme hem de mağaralarda çizim yapabilmek için aydınlatma aracı olarak kullanıldı. Ve hem sağlıklı hem de güvenli olarak güvenli ışık yayan ilk ampulün temelleri atılmış oldu. Yağların yakılmasıyla ışık elde edilebildiğini keşfettikten sonra oyulmuş taşların içine hayvan yağlarını doldurarak yaptıkları kandilleri aydınlatmada kullandılar.

Bu aydınlatma araçlar› kullanıldıkları dönemlerde birer teknoloji . Geçmişte kandiller,gaz lambaları,titrek mum ışığı kullanılmıştır. Dünyanın, başlangıcından beri, insanlar, ışık ana kaynağı olarak güneşi kullandı. Geceleri ise odun ve benzeri katı yakıtları .

Soru: günümüzde ışık kaynakları ? Yazılar Doğal ışık ve yapay ışık kaynakları nelerdir Geçmişten günümüze ışık kaynakları Işık. Aydınlatmada akkor lamba ve floresan kullanımının yaygınlaşması, kullanılan ışık kaynağı kadar reflektörlerin optiksel yerleşimin, mekanik duy malzemelerini, elektriksel balast . Daha ileriki zamanlarda mum ve gaz lambası gibi farklı ışık kaynakları kullanılmaya başlandı. Daha sonra Lewis Hovard karbon flamanlı uzun ömürlü ampulü icat etti.

Ardından bugün hala kullanılan tungsten . Ampul (Fransızca: (une) ampoule) elektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ışık yayan içinde argon gazı bulunan armut biçimli cam şişedir. Enerji tasarrufu için tasarruf ampulü kullanılması yararlıdır. Sonra ampulün içindeki havayı boşaltarak (vakum oluşturarak) deneylerini sürdürdü.

Vakumlu ampullerde platin filamanlarda başarılı sonuçlar elde etti. Ancak platin çok pahalıydı. Yapay ışık kaynakları doğada yer alan maddeler veya canlılar kullanılmadan üretilmiş kaynaklardır. Elektriğin icadından sonra yapay ışık kaynakları günlük hayatımızda çok önemli yer kaplamaktadır.

Hava karardıktan sonra evlerimizde yaktığımız ampuller , . Işık kaynağı olarak kullanılan profesyonel cihazların haricinde, çekimler sırasında karşımıza çıkan veya senaryo gereği kullanılan aksesuarların da teknik açıdan bilinmesi gerekir.

Bu durumda yapay ışık kaynakları devreye girer. Ampul , lamba, mum ve meşale gibi araçlar yapay ışık kaynaklarının içerisine girer. Bu nedenle gece aydınlatmasında insanlar tarafından yapılmış yapay ışık kaynakları kullanılır.

Ampul , trafik lambası, mum, meşale, televizyon ekranı ve fener yapay ışık kaynaklarıdır. Güneş, mum alevi gibi bazı ışık kaynakarı, çevrelerine ışıkla birlikte ısı da verirler. Ateş böceği, denizin derinliklerinde yaşayan bazı balıklar ve .


Sorry, comments are closed!