Aktif reaktif güç

Görünür güç ise aktif ve raktif güçlerin kare. Kompanzasyonda bilindiği gibi aktif ve reaktif olmak üzere çeşit güç çeşidi vardır. DC kaynaklarda elektrik gücünü ifade etmek için Watt kullanılır. Watt skaler bir büyüklüktür, yani.

Bundan dolayı alternatif akım devresindeki endüktif ve kapasitif özellikli alıcılarda üç ayrı güç ölçme faktörü ortaya çıkarır.

Bu güçler görünür güç , aktif güç , reaktif güçtür. Bu nedenle reaktif güç , tüm kabloların, transformatörlerin, şalt cihazlarının kullanımında önemli bir faktördür. Bu sebeple, tüm bu tesisatların hem aktif hem de reaktif gücü dikkate alarak, görünen güç için tasarlanması gerekmektedir. Fazla miktarda reaktif güç mevcutsa, sistem güç faktörünü büyük oranda . Bu derste AC Devre Analizinde güç konusu anlatılmıştır.

Aktif güç, reaktif güç ve kompleks güç kavramları. Elektrik Faturalarınızı Düzenli Olarak Kontrol Ediyormusunuz ?

Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama sanılarak, reaktif kullanımdan dolayı fazla fatura tutarları ödenir. Diğer bir ifadeyle, endüktif yüklü devrelerde, manyetik devrenin uyartımı için çekilip bir sonraki cyclede iade edilen güçtür. Q” harfi ile gösterilir.

Bu güç endüktif yük üzerinde harcanmaz, sadece depo edilir ve tekrar kaynağa gönderilir. Dolayısıyla, kaynakla endüktif yük arasında sürekli olarak reaktif güç alışverişi yapılır. Devrede işi aktif bileşen yapar, reaktif bileşen her döngüde şebekeden çekilir ve döngü bitmeden geri şebekeye verilir. Saf resistif devrede faz farkı olmaz ve aktif güç . Aktif (iş yapan) güç (P).

Gücün her an değişik değer aldığı durumlarda iş gören, faydalı olan gücün or- talama değerine alternatif akımda aktif güç (etkin güç) denir. Alternatif akım devrelerinde hakiki gücü veren bu ifadeyi daha önce bulmuş- tuk, Iw bileşenine wattlı akım ve aktif akım denir. Reaktif guc nerden kaynaklaniyor ? Kısaca, vAR olarak gösterilir. AR = kvAR ve 1vAR =MvAR dır. Akımın gerilime dik olan (Im) bile-.

Kahvenin kendisine ise aktif enerji diyoruz.

Ancak ben daha pratik cevapların peşindeyim. Görünen(gerçek) Güç hesaplamaları. Yük akımının ayarı ise Efd gerilimi ya da bunu oluşturan uyarma akımının ayarı ile yapılır.

Bilindiği gibi açısı, s sabit olduğundan yükün cinsine bağlıdır, makine parametrelerinden bağımsızdır. Bir senkron generatörün, hızı, uyarma akımı ve dış güç açısı . Alınan bu akım ve gerilim örneklerine harmonik analizi yaparak temel bileşen üzerinden sistemin aktif , reaktif, görünür güçlerini ve güç . Bu ifade genelde güç üçgeni olarak adlandırılır.