Akım trafosu


Bağlı oldukları devreden geçen akımı, istenen oranda küçülterek bu akımla sekonder terminallere bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden özel trafolara, akım trafosu denir. Akım trafosu , primer akımı ile sekonder akımı orantılı ve bu akımlar arasındaki faz farkı (0°) olan elektrik . Elektrik tesislerinde çok önemlidir. Sabit Nüveli, ayrılabilir nüveli, kompakt nüveli akım trafoları.

Akım transformatörü, yüksek akımların ölçü aletleriyle ölçülmesinin pahalı olması sebebiyle üretilmiştir.

Sekonder sargının kesmesi ile sekonder sargıda döngüsel bir akım meydana gelir. Elimsan OG Akım Trafoları yılı aşkın bilgi birikimi ve uzman mühendislerden oluşan ekibi ile Elimsan Teknoloji Üssünde, IEC standartlarında ve DIN Alman ölçü normlarında üretilmektedir. Akım Trafosu , akım transformatörü, Gerilim Trafosu ,Gerilim transformatörü,Orta gerilim akım trafosu ,kapasitif İzolatör, mesnet tipi trafo,Ölçü Trafosu. TANIAkım Trafoları primer dediğimiz esas devreden geçen akımı, manyetik bir kuplaj ile, küçülterek sekonder dediğimiz ikincil devreye ve bu devreye bağlı cihazlara aktarırlar. Yük altında çalışan akım trafosunun uçları kesinlikle boş bırakılmamalıdır.

Trafonun sekonder sargısından gerilim geçtiği anda sargılarda manyetik gerilim meydana gelir. Merak ettiğiniz sorular.

Akım trafosunda meydana gelen bir arıza nedeniyle primer devre gerilimi primer sargı ile sekonder sargı arasında bir hata akımı oluĢturur. Bu akım topraklanan sekonder uçtan devresini tamamlar. Sekonder ucun topraklanmaması halinde söz konusu arızada primer devre gerilimi, sekondere bağlı olan ölçü ve koruma. Endüstriyel elektronik alanında “Endüstriyel Koruma, Kontrol Röleleri ve Ölçü Aletleri” üreticisi olarak . Peki, Ölçü trafoları ve özellikleri nelerdir?

Kullanım amaçları nelerdir? Anma Akımı – In 1A Kutup Sayısı Kısa Devre Kesme Kapasitesi – kA Karakteristik B-C-D Teknik Ölçüler Sipariş İçin : FM10-B 3x1A OTOMATİK SİGORTA : FM10-C 3x1A OTOMATİK SİGORTA : FM10-D 3x1A OTOMATİK SİGORTA. Belirtme (-i), akım trafosuyu, akım trafosuları. Yönelme (-e), akım trafosuya, akım trafosulara.

Bulunma (-de), akım trafosuda, akım trafosularda. Tamlayan, akım trafosunun , akım trafosuların . Enerji yönetimi, enerji izlemesi ve sonuç olarak enerji tasarrufu için hassas ve kapsamlı şekilde elektriksel değerlerin ölçülmesi temel teşkil etmektedir. SOCOMEC akım trafoları , primer akıma orantılı ve ilgili cihazın ölçümüne uyarlanmış standart bir sekonder akım çıkışı sağlar.

Bunlar standart olarak sökülebilir klemens kapaklarıyla ve sekonderin tehlikesiz olarak kısa devre yapılmasını sağlayan klemenslerle donatılmıştır. Bunlar iki vidalı metal dirsekle veya belirli . Türkçe online sözlük Tureng.

AKIM TRAFOLARI kategorisi ürünlerimizi satın al. Kelime ve terimleri çevir ve farklı aksanlarda sesli dinleme. Ekipman için en yüksek gerilim. Nominal güç frekansı dayanım gerilimi (r.m.s).

Enstrüman emniyet faktörü (FS).


Sorry, comments are closed!