Akım trafosu dönüştürme oranları

Ama bu oranlarda benim anlamadığım bir olay var şöyle açıklayayım. Akım trafoları sekonder devreleri, kısa devre durumunda çalışır. Primer sargıları kalın ve az sarımlı veya sadece baradan meydana gelir.

Oranına , “Akım Çevirme Oranı ” veya kısaca “Akım Oranı ” denir. YAPISI: Bir akım trafosunun genel olarak yapısı, Şekil:de görülene benzer olup, bu şekilde işaretlenen bölüm- lerden oluşur.

Ancak kullanılacak yer ve bağlanacak diğer cihazlar açısından . Akım dönüştürme oranı , primer akımının , sekonder akımına oranına denir. Sargı oranı, “ns” primer ve sekonder sargıların birbirine oranına denir. AG ve OG akım trafosu seçerken dikkat edilmesi gereken ilk önemli nokta kullanılaçak olan akım trafosunun ölçme veya koruma amaçlı olarak kullanılaçak olmasıdır. Transformatör çevirme oranı. Bağlı oldukları esas devreden geçen akımı (primer akımı), manyetik bir kuplaj ile istenen dönüştürme oranına göre küçülterek sekonder olarak anılan ikincil devreye bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden özel trafolara akım trafosu denir.

Orta gerilim akım trafosu değerleri ve ölçüleri için tıklayınız.

Doyma Katsayısı(Saturasyon Kat Sayısı (n) Bir akım trafosunun 4. AKIM TRAFOLARININ İŞLEVİ VE ELEMANLARI. Primer devre akımını dönüştürme oranı dahilinde küçülterek sekonder devre elemanlarına aktaran transformatördür. Aynı zamanda ölçü ve koruma cihazlarının yüksek gerilim sisteminden yalıtımını da sağlarlar. Amaçları bakımından yapılış. Prensip, trafonun dönüştürme oranı primer sargılar üzerinden sargı dilimleri çıkarmak ve ilave etmek suretiyle değiştirmektir.

Bir akım transformatöründe gerçek primer akımın , gerçek sekonder akıma oranıdır. Dönüştürme oranı a veya k harfi ile gösterilir. Bu eşitliğe amper sarılım denir. Trafolarda kayıplar–verim.

Standart primer akım değerleri (A). PACT akım trafoları akım ölçme ihtiyaçlarınız için farklı dönüştürme oranlarında , hassasiyet sınıflarında ve nominal güçlerde temin edilebilir. Geri Akım ve gerilim ölçme teknolojisi . Sisteme bağlı akım trafosunda sekonder ucu asla açık devre olmamalıdır. Aksi durumda akım trafosu zarar göreceği gibi istenmeyen durumlar meydana gelebilir.

Bazı akım trafoları çift oranlı yapılır.

Sekonder uçları birbiriyle kısa devre durumunda . Akım transformatörünün güç performansı, dönüştürme oranına ve nüvenin kesitine bağlıdır. Bu durum primerin primerin çift . Eğer ölçülecek primer akım çok küçük ve pencere tipi akım transformatörü kullanılacak ise, primer iletken pencere içerisinden birkaç kez geçirilerek, hassas ölçümler yapabilecek bir sargılı tip akım transformatörü üretilmektedir. V olduğuna göre yükün . DİKKAT DİKKAT : ARTIK SAYACINIZI TRAFONUZU SÖKMEDEN TEST EDİN. DAHİLİ AKIM VE GERİLİM KAYNAĞI VE AKLINIZA GELMEYEN ÖZELLİKLERLE. STER ENERJİ ALTINDA İSTERSEN ENERİSİZ SAYAÇ, CT PT TEST CİHAZI.

ELEKTRİK SAYAÇ VE TRAFO ÇEVİRME ORANI TEST CİHAZI.