Akım trafosu değerleri


Ayrıca, sekonder devre uçlarındaki gerilim (birkaçbin voltluk) büyük değerlere ulaşır ve insanlar için hayati tehlike oluşturur. Koruma_haldun Büyükdora . Orta gerilim akım trafosu değerleri ve ölçüleri için tıklayınız. Değişik primer değerlerine karşılık, standart sekonder değerler elde edilir.

Büyük akımlar ölçmek için ekonomiktir. Primer devresinden geçen akımı, dönüştürme oranına göre .

Akım Trafosu Özellikleri. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani . AKIM TRAFOSU HESABI akım trafosu seçimi hakkında. Devreye seri olarak bağlanan akım transformatörleri, normal çalışma . G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır? Transformatörleri değişik bara ölçüleri için farklı.

Sepam koruma rölesi ile çalışacak şekilde tasarlanan bu seri, tüm ölçüm ihtiyaçlarını. Yüksek alternatif akım ve gerilim değerlerini istenilen ve uygun değerlerde elektrikli ölçüm aletleri.

Yapılış tiplerine göre akım trafo çeşitlerini seçebildiniz mi ? Değerlendirme sonunda “ Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız, öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Sekonder sargıya bağlı yük empedansı (burden) üzerinden de sekonder akım geçer. Standart primer akım değerleri (A).

Ancak kullanılacak yer ve bağlanacak diğer cihazlar açısından . Oluşan arıza akımları, akım trafolarını termik bakımdan zorlarlar. Termik anma akımı, bir akım trafosunun t=saniye süreyle zarar görmeden taşıyabileceği en büyük akım değeri olarak tanımlanır. Etikette gösterilmemesi durumunda da . Amaçlı: Direkt olarak ölçülmesi mümkün olmayan büyüklükteki akım değerlerini ölçülebilecek akım değerine. Hata sınıfları ve doyma katsayısı ise nolan akım trafoları seçilerek koruma amaçlı rölelerin akım bobinlerini çalıĢtırırlar.

Peki, Ölçü trafoları ve özellikleri nelerdir? Gelin bu yazımızda bunları öğrenelim… Ölçü trafolarının yardımı ile sekonder devredeki yüksek gerilim ve büyük akımlar, ölçüm cihazlarının ölçebileceği daha küçük değerlere düşürülür. Kullanım amaçları nelerdir? Merak ettiğiniz sorular.

Rölelerin ve ölçü aletlerinin yüksek gerilim sisteminden yalıtımını sağlar.


Sorry, comments are closed!