Akım sınırlama devresi

Kullanımı kolay ve ucuz olan bu devre, çıkış akımı sabit bir seviyede tutarak regülatörün zarar görmesini . Ayarlanabilir akım sınırlama devresi Akım sınırlama ve kısa devre koruması Led akım sınırlama devresi Akım sınırlama problemi. V doğru akımda 15A – 20A gibi bir değerde akım sınırlaması yapmak için devre arıyorum. Biraz araştırdım ama genelde bulduğum devreler tüm besleme ünitesi ile birlikte idi. Ben ise sadece akım sınırlayıcı kısmı arıyorum.

Bu konuda bana yardımcı olabilecek olan var mı?

Pil ve Akü Şarj Teknikleri – Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Kulübü. Benzer – Akım sınırlayıcı direnç şarj anında pil ve akünün akım kapasitesine ve kullanılan besleme voltajına göre artan derecede ısınır. Akım sınırlama dirençleri, akımı belirlenen değerler arasında tutmak ve devre kontrol edilirken belli aralıklarda akım akışının devam etmesini sağlamak için dizayn edilirler.

Türkiye iletim sisteminden seçilen bir trafo merkezinde yapılan benzetim çalışmaları ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, arıza akımı sınırlayıcılarının kısa devre akım sınırına yaklaşan trafo merkezleri için etkili bir çözüm olduğunu göstermektedir. Devrede kullanılan bu dirençin üzerine düşen gerilim entegre için bir referans voltajı oluşturuyor. Power LED driver devresindede görebileceğiniz gibi sınırlama görevini yine entegreler yapmakta.

Tek başına bir direnç ile akım sınırlaması olmaz.

En son resimdede görülebileceği gibi akım ayarlaması . Kombine kısa devre ve aşırı yük koruma üniteleri 3…1A arası mevcuttur. Görünür açtırma göstergesi. Anahtarlama frekansı çok yüksek olduğu için aktüatör milinde herhangi bir titreĢim hissedilmez. Cihaz amperlik aktüatör akımına kadar verebilir. Buna karĢılık akım sınırlama devresi kısa devre.

Ateşleme darbesi yasağι. Ekonomik devre için parça yük arιzasιnιn tanιnmasι. Güç seviyesi çıkışı için ölçekleme. Bu nedenle tüm devreyi herhangi bir yalıtıcı kullanmadan direk soğutucuya bağlayabiliriz. Tüm devrenin akım sınırlama fonksiyonu için, akım algılayıcı olarak çıkış ucu ile nolu terminal . Bilindiği üzere LED diyotlar yüksek akımlı bataryalara bağlanıldığında aniden bozulmaktadır.

Bunun önüne geçmek için bu akım sınırlama devrelerine ihtiyaç duyulmaktadır. A akım çeken bir le Amperlik bir batarya ile beslenilirse yanıp sönmesi bir olacak, dolayısıyla bozulacaktır. Mikroişlemci tabanlı olan bu doğru akım güç kaynağı en basit devrelerden olmadığını kabul etmeliyim. Ancak, bunu oluşturmak için harcayacağınız.

Eğer, kısa devre oluşturursanız, akım üzerinde henüz herhangi bir sınırlama olmadığında, güç transistörlerlerini uçurma olasılığınız vardır.

Akım sınırlama reaktörleri kısa devre akımını sınırlayarak hat üzerindeki ekipmaların korunmasını sağlamak için kullanılırlar. Elektriği kesin, tüm çalışma . Bu sayede daha küçük kısa devre akımına sahip devre elemanları kullanılarak oluşturulan sistemin ucuza mal edilmesi sağlanır. Bu reaktörlerin üzerindeki gerilim düşümü reaktörün empedansına .