Ac motor çalışma prensibi


AC motorlara indüksiyon motorları da denir. Talip Öztürk 15views. Alternatif akımın uygulandığı stator sargılarında dönen bir manyetik alan olmalıdır.

Asenkron motorların çalışması şu üç prensibe dayanır: 1. Manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenden akım geçirilirse o iletken, manyetik alanın dışına itilir.

Aynı adlı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. Ancak bir fazlı motorda bu durum söz konusu değildir. Bu oluşan manyetik alan alternatiftir. Hem asenkron hem de senkron motorlarda , motor statorüne sağlanan AC güç, zaman içerisinde AC salınımlar ile dönen manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan manyetik alan içerisinde duran kısa devre çubuklarını keserek rotor üzerinde bir gerilim indükler.

Yol verme yöntemlerini ise asenkron motorlarda hem sincap kafesli rotorlar hem de tel sargılı rotorlar için genel olarak ele alacağız. Stator üzerine yerleştirilen sargılar ya üçgen şeklindeki sargılardan yada yıldız bağlı sargılardan oluşmaktadır. Stator sargılarından geçen akım alternatif akım olduğundan manyetik devrede .

Senkron makinelerde olduğu gibi ikinci bir kaynağa (Doğru akım) ihtiyaç yoktur. Bundan dolayı asenkron motorlar tek uyartımlı motorlar sınıfına girerler. Bu motorların asenkron tipleri standart bir aygıt olmuştur.

Senkron tipleri ise, yüksek güç gerektiren yerlerde kullanılmaktadır. ASENKRON MOTORUN ÇALIŞMA PRENSİBİ. Oluşan bu alana senkron hız alanı denir.

Senkron hız asenkron motorlarda rotor, stator alanın dan daha az dönmektedir. Bir ve üç fazlı asenkron motorların çalışma prensibi birbirine çok benzer. Rotorun dönüş devir sayısı döner manyetik alan devir sayısından az olduğu için asenkron (senkron olmayan) motorlar denilir. Ayrıca devir sayılarının yük ile çok az değişmesi nedeniyle, sabit devirli motorlar olarak kabul edilir. Verimleri ise oldukça yüksektir.

Ayrıca diğer elektrik makinelerine göre daha ucuzlardır ve bakıma daha az ihtiyaç . Bir fazlı motorların çoğu küçük güçlü motorlardır. AA alternatif akımla çalışan DA doğru akımla çalışan motorlardır. Tasarım aşamaları hakkında bilgi vermeden önce daha iyi anlaşılması açısından çalışma prensibi açıklanacak olduğunda Faraday ve Biot-Savart yasalarının irdelenmesi gerekir. Faraday yasasına göre manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenin yarattığı düzleme dik açı yapacak şekilde geçen akı miktarının zamana göre .

Stator ve rotor sacı (b) Statora kutup bobinlerinin yerleştirilişi. Motorların Çalışma Prensibi. Prensibi : Üniversal motora bir fazlı alternatif emk . Güç devresinde I (İleri) kontakları kapanır.

Bunlardan ilki doğru akım (DC), diğeri ise alternatif akımdır (AC). Eğer bir DC motor alamıyorsanız, aşağıda DC motorların çalışma prensibini gösteren bir şekil bulunmaktadır.


Sorry, comments are closed!